Bland de lagförslag som får hårdast kritik är utbildningsminister Jan Björklunds (FP) nya skollag. Lagtexten innehåller "ett stort antal fel och brister" uppger tre lagrådsmedlemmar som granskat lagen. Även Miljödepartementets nya kärnkraftslag får hård kritik.

- Den verkar skriven av och för ingenjörer, säger justitierådet Bo Svensson, till GP.

Tolv erfarna jurister jobbar nu i lagrådet för att gå genom regeringens alla lagförslag. Lagrådets uppgift är att se till att lagförslagen överensstämmer med grundlagen och att de tillgodoser rättssäkerheten och vilka problem som kan uppstå i tillämpningen.