Tidigare har forskarna öppnat hans egen grav men där fanns inga rester efter honom. Nu vidtar en mängd undersökningar. Benbitarna ska DNA-analyseras och röntgas, kvarlevorna åldersbestämmas och kranierna skannas.