Könsbytare stämmer staten

Idag slutar Sverige att tvångssterilisera människor. I en dom från kammarrätten som nu vinner laga kraft fastslås att den som vill byta juridiskt kön inte längre ska tvingas till ingreppet. Samtidigt kräver ett 70-tal transsexuella staten på miljonbelopp i skadestånd.

Nova Colliander var bara tre år då hon insåg att något var fel. Ändå skulle hon hinna fylla 28 innan utsidan matchade det hon hade inom sig, innan hon blev kvinna.

Men priset var högt. Liksom alla transpersoner som bytt juridiskt kön tvingades hon sterilisera sig:

– Det var ett övergrepp, en våldtäkt. Staten ställde ett ultimatum jag var tvungen att acceptera. Alternativet var att dö, så starkt kände jag det här. Jag vet inte hur många testamenten jag skrev som barn.

Från och med i dag avskaffas kravet på sterilisering. Den man som under några år drivit att staten inte ska kunna besluta vad som sker med hans kropp fick i december rätt i kammarrätten – en dom som nu vinner laga kraft.

Fallet är prejudicerande och förändrar förutsättningarna för juridiskt könsbyte i grunden. I juli träder den väntade lagändringen i kraft, men praxis hinner alltså före.

– Jag är fruktansvärt besviken på att det tagit så fruktansvärt lång tid. Det man sagt oss under alla år är att vi har dåliga, onda gener som inte ska föras vidare – därför har de orsakat oss permanent skada, säger Nova Colliander.

Att personer som vill byta juridiskt kön måste sterilisera sig har varit lagstadgat sedan 1972. Under de 40 år som passerat beräknas drygt 500 personer har genomgått könskorrigering, trots att de alltså underkastats ett ingrepp som medfört såväl psykisk som fysisk påfrestning. I flera fall har individen dessutom berövats möjligheten till biologiska barn.

– Det är något som staten inte har med att göra, säger Nova Colliander.

Men när samhället nu ger de transsexuella rätt – kravet på sterilisering är diskriminerande och strider mot grundlagen, fastslog kammarrätten – följer önskan om upprättelse. Genom Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, driver 76 drabbade rätten till skadestånd.

Nova Colliander är en av dem:

– Jag vill att de ansvariga ska acceptera sin skuld och ge oss en offentlig ursäkt. Jag vill att de ska kravla i gruset. De har haft lång tid på sig att göra det här snyggt, den tiden är förbi, säger hon.

Kerstin Burman, den jurist som ansvarar för ärendet, menar att erkännandet är viktigt.

– Några har väntat på det här i 30 år. Många är öppna med vad de går igenom, andra vill få upprättelse i tysthet. Det rör utan tvekan upp känslor för alla inblandade. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så berörd som jag faktiskt blivit av de ansökningar som kommit in.

Under åren 1934–1975 var steriliseringar vanligt i Sverige; nära 63 000 personer beräknas ha genomgått ingrepp av rashygieniska, sociala eller medicinska orsaker. En stor del skedde under tvång, vilket uppmärksammades under slutet av 1990-talet då riksdagen beslutade om ersättning till de drabbade. Drygt 2 000 personer tilldelades då ett schablonbelopp på 175 000 kronor vardera.

Minst 200 000 kronor per person kommer Kerstin Burman att yrka på för de som genomgått tvångssterilisering, vilket i praktiken motsvarar en uppräkning av tidigare skadestånd. Beloppet kan dock komma att höjas. RFSL räknar dessutom med att fler personer ansluter sig till grupptalan.

För staten skulle nuvarande krav medföra kostnader om drygt 15 miljoner kronor.

– Jag tror att vi har goda chanser att få igenom det vi vill. Dels har vi stöd i tidigare ersättningar, dels i Europadomstolens praxis där skadestånden för tvångssteriliseringar faktiskt legat på en högre nivå, säger Kerstin Burman.

Samtidigt känner hon besvikelse över att ingen politiker lyft frågan självmant.

– Jag önskar självklart att lagstiftaren hade tagit tag i det här så att vi hade sluppit. Jag är förvånad över att det inte skett. Socialministern säger att kravet på sterilisering inte varit förenligt med mänskliga rättigheter – ändå nämns ingenting om skadestånd.

För Nova Colliander är pengarna oviktiga. Men också hon tycker det är obegripligt att inget skett tidigare:

– Transpersoner anses pinsamma och oviktiga i samhället. Man vill helst gömma undan oss; det är jobbigt att ens prata om oss. Därför har det tagit tid. Men det som varit är en skamfläck för Sverige – något vi kommer att höra om länge.

Hur känner du i dag?

– Det är tur att jag kan känna glädje för andra. Annars hade jag drivits till vansinne av bitterhet.


QUIZ | Har du koll på åren som gått?

2012: Vilket öknamn fick skandalkaptenen?

2011: Katastrofer och störtade diktatorer

2010: Vad minns du av skandalernas år?

  • Kopiera sidans adress

Vad gäller saken?

Fram till i dag har det varit omöjligt att ändra juridiskt kön utan att sterilisera sig. Kravet på sterilisering har funnits i den så kallade könstillhörighetslagen sedan 1972.
Genom en dom i kammarrätten som nu vinner laga kraft blir det i praktiken möjligt att byta kön utan sterilisering trots att lagen kräver det. Lagen är dock på väg att skrivas om så att kravet slopas, en ändring som väntas träda i kraft 1 juli 2013.

Drygt 500 personer har hittills bytt juridiskt kön. Många av dem vill nu ha skadestånd från staten som ett slags bekräftelse på att de blivit felaktigt behandlade. Fem organisationer driver kravet: RFSL, RFSL Ungdom, KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU).

Sverige var första land i världen att lagstifta i frågor rörande fastställande av könstillhörighet. Socialstyrelsen får årligen in mellan 30 och 80 ansökningar om att byta kön. Merparten beviljas tillstånd.

Kammarrättens dom:
Domen meddelades i december och vinner laga kraft i dag. Kammarrätten konstaterar där att kravet på sterilisering strider mot grundlagen, Europakonventionen samt är att se som diskriminering av transsexuella.
Ur domslutet:

”Vid könstillhörighetslagens tillkomst angavs att syftet med steriliseringskravet var att helt eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transsexuell person, som fått som könsregistrering ändrad, skulle få egna barn. Kammarrätten kan således konstatera att steriliseringskravet i sig inte har ansetts som ett kriterium för tillhörighet till ett visst kön.”

Sterilisering:
Steriliseringinnebär att fortplantningsförmågan förhindras genom operation. För kvinnor blockeras passagen genom äggledarna genom att dessa knyts ihop. Hos män skär man av sädesledarna och blockerar ändarna. I de allraflesta fall av könsbyte handlar det dock om kastrering, vilket innebär att man avlägsnar könskörtlarna. Vid kastrering upphör produktionen av könshormon, vilket gör berörda beroende av hormonsubstitut livet ut.

Visa mer fakta
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

Perspektiv

”Andersson skickar
ett dystert budskap”

Andreas Cervenka om finansministerns första budget.

Så påverkas du av nya budgeten

Ekonomin

Följderna för familjer och höginkomsttagare.

Se unika bilder inifrån Nordkorea

Fotograf reste på nordkoreanska landsbygden.

Är det någon som gör något för tiggarna?

Brännpunkt

Öppen fråga till Europaparlamentarikerna.

Djupt sörjd av Löfven: ”Jag saknar honom”

Göteborgs starke man Göran Johansson död.

Hur går sparandet, finansministern?

Andersson utklassad av Damberg i det privata.

Försvaret jagade ryskt spionflygplan

MOT SVERIGE

Planet kränkte Estlands luftrum.

Persbrandt låter karisman glittra

Maximteatern

Fröjd att se i ”Dödsdansen”.

”Känner mig som
en trappistmunk”

Berglins

Om svenska mäns sexualvanor.

Klarar du mattedelen på högskoleprovet?

2 dagar kvar

Kan du kvantitativa jämförelser?