Centrala delar av Uppsala hamnade på fredagen under vatten sedan Fyrisån stigit kraftigt.

Snösmältning och regn har gjort att vattennivåerna i vissa vattendrag höjts kraftig. SMHI har utfärdat en klass 2-varning - ”mycket höga flöden” - kring Norralaån nordväst om Söderhamn och i Gävleborgs läns kustland.

Klass 1-varning - ”höga flöden” - är utfärdad i sydöstra Gävleborg, Svealands kustområde samt kustområdena i Östergötlands och Kalmar län.

- I mindre vattendrag fortsätter det att stiga till slutet av helgen då det stabiliserar sig. Men i större vattendrag i områden där det finns snö kvar kan det fortsätta att stiga in i nästa vecka, säger Kean Foster, hydrolog vid SMHI.

Från Uppsala, där Fyrisån steg 20 centimeter och svämmade över mitt i stan, kom spektakulära bilder som visade hur den rusande vårfloden flöt in i en restaurangs uteservering. Men viktiga VA-anläggningar och el var inte påverkade.

- Vi håller det under speciell uppsikt. Just nu har vi inget kritiskt läge, sade kommunens beredskapssamordnare Thomas Hall till TT.

Någon möjlighet att hjälpa alla översvämningsdrabbade villaägare hade räddningstjänsten inte.

QUIZ | Har du koll på åren som gått?

2012: Vilket öknamn fick skandalkaptenen?

2011: Katastrofer och störtade diktatorer

2010: Vad minns du av skandalernas år?