Juholt har endast varit på plats vid en tredjedel, 34 procent, av omröstningarna. Den tidigare S-ledaren avgick från sin post som partiledare den 21 januari och var sedan utkvittad, som det heter, vid samtliga voteringstillfällen i riksdagen under två månader.

Han gjorde comeback i riksdagsarbetet i slutet av mars. Det framgår dock inte av artikeln i Riksdag & Departement hur mycket den frånvaron har påverkat statistiken för Juholt.

Partimässigt är Sverigedemokraterna bäst på att vara med vid omröstningarna med en genomsnittlig närvaro på 98 procent, följda av Moderaterna med 89 procent. Övriga partier ligger över 80 procent, utom Centern med 74 procent.

Den partiledare som deltagit flitigast i voteringar är Jimmie Åkesson (SD), som inte varit frånvarande en enda omröstning sedan han blev invald, uppger Riksdag & Departement.

Lägre siffror har Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustaf Fridolin med närvarosiffror på 63 respektive 66 procent.

Kvittning innebär att partierna kommer överens om att behålla röstningsbalansen vid en ledamots frånvaro.