Efter en veckas anställning som estetlärare blev han uppsagd av rektorn med motiveringen att hans medverkan i ett hårdrocksband var högst omoralisk och stred mot skolans värdegrund, hävdar läraren. Läraren menar att hans yttrandefrihet kränkts och JO-anmälde rektorn.

Justitieombudsmannens motivering till att inte pröva uppsägningen är att klagomål som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i regel inte utreds, om det inte finns särskilda skäl. Några sådana skäl har JO inte funnit.