Insektsgift kan orsaka adhd

Bekämpningsmedel ser ut att öka risken för adhd. Barn som utsatts för höga nivåer av vissa typer av bekämpningsmedel visar sig löpa minst dubbelt så hög risk att drabbas, visar ny amerikansk-kanadensisk studie.

Studien som publiceras i senaste numret av tidskriften Pediatrics, omfattar 1139 amerikanska barn, åtta till 15 år gamla, varav 119 med diagnosen adhd.

Genom att studera nedbrytningsprodukter av vissa bekämpningsmedel i barnens urin drar forskarna slutsatsen att miljögifter av detta slag kan bidra till insjuknandet i denna neurologiska störning.

Restprodukter av dessa ämnen, så kallade organiska fosforföreningar, var vanligt förekommande i urinen hos flertalet av de amerikanska barnen. Men hos barnen med adhd var alltså halterna av dessa restprodukter betydligt högre än hos de friska barnen.

–Vår studie visar att dessa ämnen ser ut att kunna påverka nervsystemet hos barn och leda till typiska adhd-störningar som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och bristande impulskontroll, säger Maryse F Bouchard, vid Montreals Universitet, huvudansvarig forskare bakom studien.

I Sverige finns ett fåtal godkända insektsmedel som innehåller denna typ av bekämpningsmedel.

Sveriges ledande expert på adhd, professor Christopher Gillberg, tycker att studien är ett viktigt incitament för vidare studier om sambandet mellan miljögifter och adhd.

–Detta är en stor och välgjord studie som visar att vi inte längre kan blunda för att det kan finnas ett sådant samband. Utsatthet för miljögifter kan vara den utlösande faktorn, även om ärftliga faktorer avgör risken för störningen, säger han.

Hans Forsberg är professor i barnneurologi och adhd-forskare vid Karolinska institutet. Hans spontana reaktion är att resultatet av studien inte är helt osannolikt, speciellt eftersom man sett liknande samband med andra ämnen förut. Däremot påpekar han att det kan vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget i de här fallen.

–Har barnen exponerats för ämnena i större utsträckning under uppväxten, eller metaboliserar de dem annorlunda, säger han.

Steven Novella är assisterande professor i neurobiologi vid Yale University School of Medicince. Även han anser att studien är tillräckligt rigorös för att tas på allvar och att den bör leda till ytterligare forskning. Svårigheten tycker han ligger i hur man ska förhålla sig till resultatet under tiden.

–Vi måste ofta fatta beslut inom medicin och folkhälsa med bristfälliga uppgifter, och här är försiktighetsprincipen en rimlig guide. Så även om stor osäkerhet kvarstår vad, exakt, förhållandet mellan exponering av organiskt fosfor och adhd är, kan vi minska exponeringen under tiden bara för att vara på den säkra sidan, skriver han i ett debattinlägg på sin hemsida.

Ett exempel på en försiktighetsåtgärd menar han är att vara extra noggrann med att skölja frukt och grönsaker, eftersom studien visat att signifikanta mängder av ämnena hittats på flera typer av dessa. Att välja ekologiskt ser han inte som en garanti eftersom det ekologiska jordbruket ofta använder sig av organiska bekämpningsmedel som även de skulle kunna innebära risker.

I Sverige kontrollerar Livsmedelsverket regelbundet halten av bekämpningsmedelsrester i frukt, grönsaker och spannmål, men exempelvis kan barn på grund av sin låga kroppsvikt vara en grupp som ligger i riskzonen för att överskrida gränsvärdena, enligt Livsmedelsverket.

Tidigare studier har bland annat pekat på ett samband mellan vissa färgämnen i mat och adhd. Det gäller speciellt vissa röda och gulröda färgämnen.

–Det är skandalöst att dessa studier inte tagits på större allvar, säger Christopher Gillberg.

Det finns också mindre studier som visat på kopplingar mellan tungmetaller och adhd.

Studierna har dock inte varit tillräckligt stora för att dra några säkra slutsatser.

Ett par procent av alla barn uppskattas lida av adhd. Förekomsten är särskilt hög bland interner och missbrukare. Ingen tillfällighet, enligt Christopher Gillberg.

–Får man inte hjälp i tid blir det ofta problem senare i livet, framhåller han.


  • Kopiera sidans adress

Vad gäller saken?

En ny studie har kopplat nedbrytningsprodukter av en viss typ av bekämpningsmedel, så kallade organiska fosforföreningar, med hyperaktivitet.
Organiska fosforföreningar är en gruppbeteckning för ett antal verksamma ämnen som används både som antiparasitmedel till djur och inom jordbruket som växtskyddsmedel. Vanliga organiska fosforföreningar är chlorpyrifos, diazinon, malathion och parathion.
Medlen påverkar såväl det centrala som det perifiera nervsystemet och har både akuttoxiska och långverkande effekter.
Eftersom föreningarna kan vara giftiga för människor och djur har många preparat med organisk fosfor förbjudits i Sverige. Totalt har närmare 150 preparat som tidigare varit godkända i Sverige dragits tillbaka mellan 1974 och 1995. Bland dessa: Weibulls biosekt, Plantex, Agritox, Basudin, Bromex, Fenitex, Malatex, Lantmännens malation, Gullviks fenitrotion, Nexion och Timolan.
Däremot är det oklart om alla dessa bildar de nedbrytningsprodukter man refererar till i studien. För det krävs noggrannare analyser, enligt Kemikalieinspektionen. Idag är bara ett fåtal medel med organiska fosforföreningar godkända av Kemikalieinspektionen: Rizolex 50 FW, Danadim Progress och Roxion 40 EC.
Även för de frukter och grönsaker som importeras finns tydliga, ofta väldigt låga, gränsvärden, enligt Livsmedelsverket. I samband med att man håller på att uppdatera kostråden för barn tittar man på kemikaliehalterna i frukt och grönt. Än så länge anser man att gränsvärdena for EU är tillräckligt låga.
Källa: Kemikalieinspektionen och SLV.

Bristande kontroll av impuls
Adhd står för Attention Deficit Disorder. Utmärkande för denna neuropsykiatriska diagnos är koncentrationsproblem, hyperaktivitet och bristande impulskontroll.
Upp till 5 procent av befolkningen uppskattas vara drabbade, varav majoriteten är pojkar.

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!

Toppnyheter just nu

Perspektiv

”Mer svartarbete inte
största problemet”

Rot-avdraget har ändrat svenskarnas syn på svartarbete.

Svensk missil kan användas av Saudi

jemen

Riksdagsledamöter vill stoppa Bill 2.

”Notan från Umeå framstår som saltad”

Schultz

17-åring krävs på en halv miljon.

”Stefan Ingves har
fel om inflationen”

Replik

Vd: Riksbanken förstår inte konsumentmakt.

”Inflationen har börjat vända uppåt”

Brännpunkt

Riksbanken: Värna inflationsmål.

Starbuckskampanj möter hård kritik

Känsligt

"Obekvämt med rasdiskussion".

Ikea börjar leverera flyktingläger i paket

satsning

Platta paket med "better shelter".

Cramps glädjer mer
än Clarksons avsked

Rock!

"Ingen kultur jag behöver mer".

Inget tvång att gå
på gymnasium

Regeringen överkörd av utbildningsutskottet.

Träna inför lördag – kan du svåra orden?

Högskoleprov 2014

Vad betyder förtrytelse?

Kan du kvantitativa jämförelser?

Mattedelen

Testa dig på provets mattefrågor här.

Tv-avgiften kan
ersättas av skatt

utredning

Parlamentarisk kommitté tillsätts.

”Attacken som fick börserna att falla”

Marknaderna har fått påminnelse.

Ryssland planerar motorväg till USA

bil

Vill länka samman London och New York .

Grafikspecial

Flight 9525 i flyghistoriens sken

10 värsta krascherna • Färre olyckor • Bolag med flest döda • Där sker olyckorna

”Affärer är livsluft, kan bara inte sluta”

Affärsbragd

Gunilla von Platen har 15 bolag.

Här är läsarnas tio kandidater

SvD Affärsbragd

Dags att utse 2015 års entreprenör.