Efter ett flertal tillägg för att stärka den personliga integriteten röstades FRA-lagen igenom i mitten av oktober. Kritikerna tystade dock inte för det – i morgon när lagen börjar att gälla arrangeras flera demonstrationer runt om i landet.

Bland annat har ett upprop startats på Facebook där kritiker uppmanar Telia – i dag ansvariga för en stor del av den trafik som FRA kan komma att vilja avlyssna – att ta lagen till domstol. Facebookgruppen "Vi som vill att Telia tar FRA-lagen till domstol" har i nuläget cirka 1 600 medlemmar. Gruppen vill få Telia att säga nej till införandet av så kallade samverkanspunkter – platser där all trafik mellan Sverige och utlandet vidarbefordras till FRA.

Även i bloggosfären är FRA-lagen het – ämnet finns med bland de mest omdiskuterade på bloggportalen Knuff. Bland rubrikerna syns framför allt kritiker som uppmanar till motstånd.

Piratpartiet kommer att hålla flera manifestationer både i dag och i morgon. I dag hålls seminarier i Göteborg där man bland annat kan lära sig hur man döljer sin aktivitet på nätet från FRA. På partiets hemsida uppmanar man även kritiker att bära sorgeband i protest mot lagen samt att delta i en tyst minut för integriteten under morgondagen.

På FRA, Försvarets radioanstalt är förberedelserna i full gång för övergången från sattelitspaning till spaning via kabel. FRA expanderar och flera personer har nyanställts.

– Vårt uppdrag har ju breddats och tanken är att vi ska ge utökat stöd till försvarsmakten, det är detta som kommer att ta mer resurser framöver. Det innebär också en viss teknisk omställning med kabelaccess, säger Anni Bölenius, informationschef till SvD.se.

Hon menar att bilden att FRA kommer att massavlyssna vanliga medborgares internettrafik är felaktig.

– Det är inte så att vi själva kan koppla på trafiken. Vi måste söka tillstånd med tydliga motiveringar. När vi väl söker informationen är sökningen mycket begränsad och övrigt material förstörs, säger Anni Bölenius till SvD.se.

Regeringen menar att tilläggen i det lagförslag som röstades igenom i oktober, som bland annat innebär att enbart regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten får beställa signalspaning från FRA, samt att FRA inte får ta några egna initiativ är tillräckliga för att stärka den personliga integriteten. I det nya lagförslaget preciserades även villkoren för signalspaning och man har även inrättat en specialdomstol som ska pröva varje enskilt fall.

Oppositionen håller dock inte med och har sagt att man planerar att riva upp lagen om det blir en rödgrön seger efter valet 2010. Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (S) liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att signalspaning är ett bra verktyg för att spåra terrorism. Men man är kritisk till förändringarna i det ursprungliga förslaget och säger sig sakna en helhetsanalys.