Regeringens bedömning är att det går att höja skatten utan att smugglingen ökar. Statistiken över oskattad konsumtion har legat relativt stilla på sju procent.

Men Tullverkets beslag har blivit större per tillfälle och det går inte att utesluta att mängden smugglade cigarretter kan utgöra en större andel än vad statistiken visar, enligt finansdepartementet.