DIREKT: KRISEN I UKRAINA Parterna överens om att stoppa våldsutveckling

Ukraina, Ryssland, EU och USA enade om att vidta åtgärder.