- Men vi följer utvecklingen noga, säger Göran Hägglund (KD) till TT.

På Södersjukhuset i Stockholm har antalet fall av överdoser med paracetamoltabletter i år ökat med 50 procent jämfört med 2008. Bland patienterna som kommer till barn- och ungdomsklinikens akutmottagning i Stockholm är en överdos värktabletter det vanligaste sättet att försöka begå självmord, enligt en granskning av Svenska Dagbladet.

Sedan något år får även vanliga butiker sälja vissa receptfria läkemedel, bland annat värktabletter. Där gäller 18-årsgräns för inköp, men någon sådan åldersrestriktion finns inte på apoteken, och är heller inte i sikte.

- Man ska ta på allvar att också receptfria läkemedel är potentiellt farliga, säger Göran Hägglund.

- Därför har vi ett regelverk omkring dem när det gäller den allmänna handeln. Det finns en åldersgräns, och det är varor som ska hållas åtskilda från andra varor.