Berggren är professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska fysikersamfundet. Han tycker att reaktionen på upptäckten fått för stora proportioner, skriver Östgöta Correspondenten. Inte heller det mer lättsamma namnet Gudspartikeln får hans uppskattning.

- Det är bara trams. Higgspartikeln är bara en bit i ett pussel.