Friande dom upprör Asperger-förbund

En flicka med diagnosen Asperger har "uttrycksformer" som kan ha varit svårtolkade – en omständighet som bidrar till att hovrätten friar i ett våldtäktsmål.
Nu riktar Autism- och aspergerförbundet hård kritik mot domen.
”Det är förfärligt. Frågan blir ju om man är rättslös om man inte uttrycker ett nej på ett normativt förväntat sätt", säger ordföranden Eva Nordin-Olson till SvD.

Trots att hovrätten säger att "det finns mycket starka skäl som talar för att målsäganden mot sin vilja blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp" så frias den 20-årige man som stått åtalad i fallet.

Ett av de skäl som lyfts fram i domen är att flickans "uttrycksformer kan ha varit svårtolkade" för 20-åringen.

En formulering som nu väckt skarpa reaktioner från Autism- och aspergerförbundet.

– Jag blir orolig att människor med funktionshinder som gör att man har ett annat sätt att tolka, kommunicera och förklara inte får samma rättssäkerhet som andra, säger förbundsordföranden Eva Nordin-Olson.

Jag kan inte slita mig från tanken att om detta gällt en fullt frisk person skulle utfallet blivit annorlunda.

Eva Nordin-Olson vid Autism- och aspergerförbundet.

Hovrättsdomen har tidigare uppmärksammats av DN:s ledarredaktion här och av Kristianstadsbladet.

Det var på natten mot den 2 juli 2011 som en polispatrull upptäckte en tunt klädd flicka, stående på en parkeringsplats i en stad i södra Sverige.

Flickan har en diagnos för Aspergers syndrom, som i hennes fall bland annat yttrar sig i svårigheter med fysiska kontakter och med att tolka och uppfatta signaler från mämniskor i omgivningen.

Flickan berättade att hon drivit omkring planlöst efter att ha rymt från barn- och ungdomspsykiatrin vid ett sjukhus, och till sist följt med några ungdomar hon inte kände på en lägenhetsfest.

I slutet av den festen ska hon ha blivit indragen på en toalett och våldtagen av den nu 20-årige mannen.

I brottsutredningen som följde sade mannen att de visserligen haft sex på toaletten, men att flickan varit med på det. Han medgav detta först efter att en DNA-analys visat spår av hans sperma på flickans byxor, men sade då att han ljugit för att inte flickvännen skulle få veta.

Tingsrätten dömde 20-åringen till två års fängelse för våldtäkt. Hans version av flickans beteende framstod som orimlig mot bakgrund av flickans sjukdomstillstånd, ansåg rätten bland annat.

Men i slutet av februari rev hovrätten upp domen och friade 20-åringen. Detta trots att rätten bedömer hans version som "i väsentliga delar inte sannolik”, medan flickan anses ha lämnat en trovärdig berättelse.

Men med de höga beviskrav som gäller i brottsmål räcker det inte med att luta en fällande dom mot att en version bedöms som mer trovärdig än en annan, enligt domstolen.

Det faktum att flickan ändrat en del uppgifter och själv uttryckt osäkerhet om vad som hänt i kontakten med vårdpersonal efteråt gör att hovrätten inte anser att det är tillräckligt säkert att hon minns rätt. Dessutom saknas tillräcklig så kallad "fristående bevisning", enligt domstolen, som också tycker att flickans "uttrycksformer kan ha varit svårtolkade" för 20-åringen.

– Jag kan inte slita mig från tanken att om detta gällt en fullt frisk person skulle utfallet blivit annorlunda. Jag vet inte exakt vad vi bör göra men på något sätt måste vi följa upp den här domen, säger Eva Nordin-Olson till SvD.

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, vill inte recensera domen – som han anser kretsar kring klassisk bevisvärdering.

– Man ska akta sig för att göra ryggmärgsreaktion, tycker jag. Ibland är det så i den här typen av mål att den huvdsakliga bevisningen är målsägandens berättelse och då får det naturligtvis betydelse hur tillförlitlig man anser att den berättelsen är, säger han till SvD.

– Det finns liksom inget att vinna på att förneka att de här bedömningarna kan vara svåra. Med den utgångspunkten kan man ifrågasätta och diskutera kring domen, men det är självklart att dra det alldeles för långt att hävda att detta gör psykiskt funktionshindrade rättslösa. Vad det handlar om är att bevisningen inte ansetts räcka i ett enskilt fall.

Michael Korths-Aspegren är advokat och juridiskt ombud för den frikände 20-åringen.

– Det är alltid svårt i den här typen av mål, därför att det finns två uppgifter och två personer. Men Högsta domstolen har ju satt upp beviskraven i en dom från 2010 och utifrån det rättsfallet tycker jag att hovrättens dom riktig, säger han till SvD.

I bilagan till den HD-dom som Korths-Aspegren syftar på skriver justitierådet Göran Lambertz om hur domstolar ska väga bedömningar av en berättelses trovärdighet och tillförlitlighet i sexualbrottsmål, och vilken tyngd de bör ges i förhållande till annan bevisning.

Trovärdighet kan i den juridiska terminologin beskrivas som att en person på ett uppriktigt sätt försöker beskriva ett händelseförlopp på ett riktigt sätt. Tillförlitligheten kretsar snarare mer kring en bedömning om personen – trots en vilja att vara korrekt – ändå kan minnas fel eller ha missförstått något.

SvD har sökt men inte nått åklagaren i fallet.

  • Kopiera sidans adress

Aspergers syndrom

Ett funktionshinder som kan beskrivas som en lindrigare form av autism. Finns hos cirka 0,5 procent av befolkningen.

Orsaksbilden är inte helt känd, men arvsanlag har viss betydelse. I vissa fall anses även hjärnskada före eller under födelsen ha medverkat.

Symtombilden varierar, men följande kan ingå: Svårigheter i social interaktion, formellt språk, annorlunda kroppsspråk, vanestyrd levnad och fåtaliga intressen som ägnas intensiv uppmärksamhet och mycken tid.

Vissa personer med syndromet har hög intelligens, vilket tillsammans med förmågan till stark fokusering kan möjliggöra en framgångsrik karriär som exempelvis forskare. Berömda personer som förmodas ha haft Asperger är bland annat Ludwig Wittgenstein och Albert Einstein.

Källa: NE.

Visa mer fakta
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

Många brandbilar och ambulanser kallades till en brand på Köpmangatan i Gamla Stan på måndagskvällen.
 50 brandmän på plats

Nattlig kamp mot brand i Gamla stan

Boende evakuerade. ”Stor spridningsrisk”.

”En ironisk ton kan spåras i ryska svaren”

Laurén: Förnuft inte alltid vägledande i Kreml.

Svenska Videoplaza
köps av videojätte

Marknaden för videoannonser växer stadigt.

Även dialogen kräver en haverikommission

Krönika

PR-fiaskot runt Slussen.

Ny aktiebluff lurar sparare på pengar

ekobrott

FI varnar för bedragare: ”Vem som helst kan drabbas”.

”Regler gör ladan
låst för Andersson”

BRÄNNPUNKT

Scocco: Rationellt att fuska med överskottsmålet.

Lista: Här är skatterna som höjs

18 miljarder

Enda skattesänkningen till pensionärerna.

Havererad SD-grupp återuppstår i EU

Farage:

”Föraktligt beslut att stänga ner oss.”

Gåvan till anställda: 50 miljoner

generös

Diamanthandlare: De har offrat sina familjeliv för företaget.

Utmärkt S-märkt adelskalender

Recension

Partiledaren som klev in i kylan.

Pekas ut som en av de drivande

Suhonens bok: De deltog i spelet bakom Juholts fall.

En banan om dagen gör dig gladare

Fruktstund

10 anledningar att äta banan.

”Jag gick tyvärr
ut lite för hårt”

Löpning

Nina om sitt tuffa lopp.