När ett hundratal marinforskare från hela världen samlas i Göteborg i veckan så tar man hjälp av maneter, hajskinn och fiskar för att utforma framtidens sjöfart och fartygsdesign.

Ämnet heter marin hydrodynamik och man diskuterar hur fartygsskrov, propellrar och annan framdrivningskraft som vattenstråledrift kan utvecklas för att göra fartyg effektivare, minska bränsleförbrukningen och öka energieffektiviteten.