Tekniken testas just nu av personal och i april ska testet utvärderas.

Fotboja används bland annat för att verkställa ett kortare fängelsestraff utanför anstalt.