Sedan Löfven valdes till partiledare i januari har partiets popularitet ökat i flera mätningar i rad.