Försvarets viktigaste projekt misskött

Försvarets viktigaste utvecklingsprojekt är misskött av den högsta ledningen. Det finns stora risker för misslyckanden med systemet som ska kosta tiotals miljarder kronor. Det visar en granskning som Försvarsmakten beställt av det ansedda amerikanska analysföretaget Gartner och som SvD läst.

Kritiken gäller det nätverksbaserade försvaret (NBF) som är ett allomfattande lednings- och informationssystem för alla försvarets förband. Försvaret vill köpa avancerade prylar men har stora svårigheter att leda och utveckla ett fungerande system, enligt rapporten.
Gartners slutsatser ska på måndag presenteras för försvarsdepartementets ledning. Rapporten har också lett till att chefen för Högkvarteret generallöjtnant Johan Kihl kallat till interna krismöten med rikets högsta generaler.

NBF är informationserans Jas-projekt (se faktarutan). Den första demonstrationen genomfördes förra året, nya system visas upp 2005 och 2006. Från 2010 ska NBF vara operativt. Det är en av grundförutsättningarna för försvarets nedskärningar, den så kallade ominriktningen.
Gartner som redan analyserat projektet två gånger tidigare föreslår i sin slutrapport visserligen att projektet fortsätter. Men detta paras med starka varningar: "den totala risken i projektet ökar". Utvecklingen har gått "annorlunda än
förväntat".

Några axplock:
Beslut genomförs inte och följs inte upp. Detta innebär "stora risker" både för utvecklingen av NBF och ominriktningen av Försvarsmakten.
Försvarsmakten har "en övertro" på sin egen förmåga att klara av ett så högt specialiserat projekt. Kompetent personal saknas på en rad nyckelposter. Det "finns ingen på heltid i försvarsmakten med ansvar och befogenheter för helheten".
Försvaret har varit mer intresserat av prylar (själva tekniken) än av hur systemet ska kunna användas praktiskt av förbanden. Den del i projektet som ska vara styrande (metodikdelen) saknar personal och resurser samt ligger efter med arbetet.
Upphandlingen av demonstrationsprojekt som ska fungera redan 2005 och 2006 är igång, men det saknas en samlad syn på deras "syfte och målsättning".
Inom Överbefälhavarens direktion med försvarets 15 högsta chefer är NBF inte alls prioriterat. I direktionen är det helt andra saker som styr - däribland "karriären" (!).
Inte heller Försvarsdepartementet vet vad
det vill med NBF och ger oklara besked.
Säkerheten med 1000-tals användare har redan från början varit en risk men är ännu oklar. Det är för övrigt anmärkningsvärt eftersom försvaret tidigare tvingats lägga ner utvecklingen av flera ledningssystem (Sirius och Orion) på grund av bristande säkerhetsskydd.
Vad projektet kostar har Gartner inte kunnat bedöma eftersom detta är sekretessbelagt. Någon totalkostnad för NBF för en jämförelse med traditionellt försvar går därför inte att göra.

I dag är materielbudgeten 19 miljarder kr/år och enligt SvD:s källor kan kostnaderna för NBF komma att uppgå till flera 10-tals miljarder kronor.
Överbefälhavaren Johan Hederstedt bemöter kritiken:
- Vi har inte infört NBF ännu. Det viktiga är att hitta riskerna innan de inträffar. Därför har vi anlitat Gartner för att hjälpa oss med det här utomordentligt komplexa arbetet. Vi ska analysera rapportens slutsatser och klara ut vad som gäller, säger ÖB.
Enligt honom är NBF ett av tre prioriterade områden. Han påpekar att
en ny ledningsinspektör, generalmajor Christer Lidström ska ha ansvar för NBF, men ÖB medger kompetensproblem.
- Vi har brist på kvalificerad personal och då måste vi säkerställa att vi för över personal till det här, säger general Hederstedt.
Försvarsdepartementet gav i november varningssignaler och försökte i ett regeringsbeslut styra upp projektet.
- I Gartners rapport finns allvarlig kritik som både försvarsmakten och vi måste ta till oss och analysera, säger försvarsministerns militäre rådgivare brigadgeneral Michael Moore.

  • Kopiera sidans adress

Fakta

Det nätverksbaserade försvaret, NBF, är den svenska varianten av ett koncept hämtat från USA: RMA, Revolution in Military Affairs. Poängen är att ett reformerat, mindre, men högtekniskt försvar blir lika eller mer effektivt än ett traditionellt. NBF är en grundförutsättning för försvarsreformen.

Politiska och militära beslutsfattare får blixtsnabb information. En gemensam lägesbild överförs elektroniskt till alla förband. Den enskilde soldaten kan hämta den information han/hon behöver. Eld och verkan kraftsamlas från många förband och system på långt avstånd.

NBF ska omfatta
alla marin-, flyg-, arméförband samt civila myndigheter. Svensk industris försteg inom IT och telekommunikation ska ge ett NBF-system i världsklass, var det tänkt.

Mikael Holmström
08-13 56 36

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Just nu 2 månader helt gratis!

Toppnyheter just nu

storstädernas bomarknad

Hanna Stjärne
blir ny vd för SVT

Ny chef

Upsala Nya Tidnings chefredaktör blir ny vd.

Clinton har lång kamp framför sig

”Större chans att vinna än någon annan”.

Starbucks öppnar kaféer hos Ica

usa-kaffe

”Detta är en del av vår plan”.

Sverige – en förebild
i skotsk frihetskamp

SvD i Skottland

Röstar om självständighet.

Förlorar 96 procent av oljan

Det här händer Storbrittannien om Skottland röstar ja.

Storseger för Putins parti på Krim

Valet anklagas för att inte ”ha gått rätt till”.

Skydd mot skyfallen är ännu långt borta

Nordens städer rustar – men dröjer decennier.

SVT-profilen Roger Blomquist har dött

EM i simhopp blev sista stora uppdraget.

Stort jordskalv skakade Sverige

”Kraftigast på 110 år”

Jordbävningen kändes från Sveg till Enskede.

Klarar vi av att lämna skyttegravarna?

Kulturchefen

Sverige ett splittrat land.

Här kan du göra must av dina äpplen

Säsong

Trenden med närodlat växer.

Ewerlöf guidar till de tuffa backarna

Löpning

Sista rycket inför Lidingöloppet.