Men regeringen vill inte kritisera Försvarsmaktens beredskap.

– Det är naturligtvis djupt oroande att Ryssland bedömer ett sånt här scenario som så realistiskt att man både förbereder sig för och övar på detta, säger Allan Widman (FP), försvarspolitisk talesman, som inte sett något liknande på länge.

– För svensk del handlar det nu om att se över beredskapen och att ha resurser för att kunna möta allvarliga utmaningar mot svensk säkerhet, säger Widman som vill se ett närmande till Nato.

Svensk incidentberedskap ska fungera vilken dag som helst på året, anser försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S), som kräver försvarsminister Karin Enström (M) på svar.

örsvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Silwer.

Din fråga får det nästan att framstå som att det var ett krig. Det är inte frågan om det.

Anders Silwer, insatschef.

Natten till långfredagen övade de ryska planen vid Gotska sandön, tre-fyra landmil utanför svensk territorialgräns. De övade anfall mot Stockholmsområdet och Sydsverige enligt Svenska Dagbladet.

Svenska Jas Gripen-plan lyfte inte ens, vilket väcker många höjda ögonbryn. Två Natoplan i Litauen lyfte däremot.

Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer citerar utrikesminister Carl Bildt (M) på den pressträff som Försvarsmaktens håller nu på eftermiddagen.

– Vi reagerar inte på allting. Vi är inte uppe på allting, säger han och tillägger att Bildts uttalande om att han inte tar särskilt allvarligt på den ryska övningen är en allomfattande kommentar kring händelsen.

Silwer säger att det inte är säkert att de skulle ha lyft även om de hade haft svenska flygplan i beredskap.

– I 90 procent (av fallen) lyfter vi inte av medvetna val, man tittar på transpondrar vad det är för flygplan.

Silwer säger att huvuddelen i Sveriges incidentberedskap är radarstationerna.

– Och så finns det jaktflygplan i beredskap. De flygplanen kan användas för att åka upp och titta på saker, de kan titta på havsytan, eller åka upp och identifiera flygplan eller i värsta fall avvisa ett flygplan som är på väg att kränka Sverige.

Om man lyfter med två svenska JAS-plan, vad kan de sätta emot sex ryska?

– Din fråga får det nästan att framstå som att det var ett krig. Det är inte frågan om det. Det är inget hot mot Sverige, som både Försvarsmakten och regeringen sagt. Det man ser framför sig är att man åker upp och tittar på vilken flygplanstyp det är och helt enkelt markera närvaro – att vi finns här.

Vad har en incidentberedskap för betydelse när den inte finns där hela tiden?

– Det finns radarstationer 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, det är en del av incidentberedskapen. Flygplanen är egentligen bara ett annat verktyg. Om det till exempel skulle vara någon som flög över i det här fallet så kan man kontakta dem på radion, vi lever trots allt i 2013.

Annika Nordgren Christensen (MP), försvarspolitisk debattör och före detta ledamot i Försvarsberedningen, säger att det är känt att incidentberedskapen saknar resurser.

– Det är väl känt och kommunicerat och till och med utrett av Riksrevisionen på senare tid att det är problem. Det är brist på pengar och personal.

Ordföranden i Försvarsberedningen Cecilia Widegren (M) undrar varför Försvarsmakten inte hade bemanning. Partikollegan Enström vill dock varken säga hur allvarligt det ryska agerandet är eller recensera Försvarsmakten. Men hon ser liksom andra ett mönster.

– Vi ser en utökad övningsverksamhet både i antal och att man uppträder på annat sätt och det är naturligtvis något vi följer noga.

Om flygvapnet har dygnet runt-beredskap, eller om så borde vara fallet, vill försvarsministern inte prata om offentligt eftersom det berör Sveriges försvarsförmåga.

Föranleder det som hänt att du vidtar någon särskild åtgärd?

– Jag förutsätter att Försvarsmakten utifrån det som sker ständigt anpassar och utvecklar sin incidentberedskap, säger Enström.

Utrikesminister Carl Bildt (M) tar alltså varken särskilt allvarligt på den ryska övningen, eller på att svenska plan stod på marken.

– Vi reagerar inte på allting. Vi är inte uppe på allting. Det ska man inte göra. Flygvapnet går upp när det finns speciella skäl att gå upp, säger Bildt som inte planerar att ta upp händelsen med Ryssland.

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för?

V 39 | Vad heter den omstridda boken?

V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren?