Försäkringskassan avstyrker förslag

Flera remissinstanser är kritiska till regeringens förslag till förändringar i sjukförsäkringen.

Försäkringskassan skriver i sitt remissvar att det är rimligt att nollklassade ska få möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen, men avstyrker det förslag till lösning som regeringen presenterar. Enligt Försäkringskassan är lösningen alltför komplicerad och kommer att medföra höga administrativa kostnader, vilket kommer att göra kostnaden per utbetalning hög.

Till de kritiska remissinstanser hör också LO och Reumatikerförbundet. Båda har invändningar mot justeringarna som sådana, då de mest är ett ”lappande och lagande”. ”Problemen i dagens sjukförsäkring är så djupgående och strukturella att ett rejält omtag behövs”, skriver LO i sitt remissvar.

Båda frågar sig också hur det ska avgöras vilka som undantas från utförsäkring vid den bortre tidsgränsen. Enligt förslaget ska sjukpenningen fortsätta att betalas ut till dem ”om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle vara oskäligt att inte göra så”. Såväl LO som Reumatikerförbundet gör bedömningen att denna nya undantagsregel måste domstolsprövas.

Handikappförbunden skriver i sitt remissvar att förslagen är alltför begränsade. Organisationen är visserligen positiv till att utvidga undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen, men skriver att ”problemet för försäkringen är alltjämt att det inte är den individuella arbetsförmågan som bedöms”.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) riktar liknande kritik mot regeringens förslag som man tidigare riktat mot de rödgrönas förslag om höjd ersättning till nollklassade - nämligen att det fortfarande kommer att finnas personer som faller mellan stolarna och inte kan få ersättning.

Flera av remissinstanserna är tveksamma till den nya ”oskälighetsregel” som ger vissa fortsatt sjukpenning efter den bortre tidsgränsen. Det är svårt att se om justeringen kommer att ge någon större förändring, då oskälighetsbegreppet delvis utgör bedömningsgrund redan i dag, skriver Statskontoret.

  • Kopiera sidans adress
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

EU-kommissionens nya ordförande Jean-Claude Juncker har inte lyckats med sitt första uppdrag, skriver artikelförfattarna. Brännpunkt

”Därför röstar vi nej
till EU-kommissionen”

MP: Icke jämställd, sviker miljöpolitiken, jävsproblem.

”En ironisk ton kan spåras i ryska svaren”

Laurén: Förnuft inte alltid vägledande i Kreml.

Villaägare kan förlora tusenlappar på dyr el

el

Straffar sig att inte göra något aktivt val.

Avspärrning i skärgården hävd

Jakten i Stockholms skärgård på en eventuell ubåt fortsätter med "oförminskad styrka".

Storbrand kämpades ned i Gamla stan

50 brandmän

”Hela området ett riskobjekt.”

”It-minister bör vara ett heltidsarbete”

Brännpunkt

”Fel att bostadsministern sköter it vid sidan om.”

Ny aktiebluff lurar sparare på pengar

ekobrott

FI varnar för bedragare: ”Vem som helst kan drabbas”.

Även dialogen kräver en haverikommission

Krönika

PR-fiaskot runt Slussen.

Havererad SD-grupp återuppstår i EU

Farage:

”Föraktligt beslut att stänga ner oss.”

Utmärkt S-märkt adelskalender

Recension

Partiledaren som klev in i kylan.

Pekas ut som en av de drivande

Suhonens bok: De deltog i spelet bakom Juholts fall.

En banan om dagen gör dig gladare

Fruktstund

10 anledningar att äta banan.

”Jag gick tyvärr
ut lite för hårt”

Löpning

Nina om sitt tuffa lopp.