Hur olyckan gått till är inte klart och räddningstjänsten vet inte heller om fler personer finns i vattnet.

- Vi har dykare i vattnet i fall någon mer har varit med, säger Tomas Gunnarsson, stabschef vid Södra Älvsborgs räddningstjänst.

Tillståndet för mannen och barnet är ännu oklart.