Svenska regeringen har tidigare idag gjort ett uttalande om domen i Etiopien.

”Vår utgångspunkt är och förblir att de varit i landet på ett journalistiskt uppdrag. De bör så snart som möjligt försättas på fri fot för att också kunna återförenas med sina familjer i Sverige”, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i ett skriftlig uttalande.

(På grund av ljudproblem från pressträffen har Bildts inledande kommentarer inte fångats upp, vi återkommer om det. SvD.)

– Jag har talat med föräldrarna nere i Addis för att försäkra dem om vårt stöd och lite diskutera vad som ska ske nu, säger Carl Bildt på presskonferensen.

– Vi tar nu kontakt med etiopiska regeringen på hög nivå och försäkrar att våra uttalanden tar sig fram till Etiopien med den tyngd som detta är.

Bildt säger också att det "borde inte ligga i Etiopiens intressen" att fallet blir en belastning för relationerna mellan Sverige och Etiopien.

Vad kan regeringen då göra?

– Vi har gjort ett tungt och tydligt uttalande från statsministern för att klargöra det stora allvar som den svenska regeringen ser på detta med. Sedan ska vi självklart överlägga med föräldrarna och killarna själva om de fortsatta stegen i processen.

– Det är de som ska fatta de avgörande besluten, sen ska vi stötta dem.

Räcker ett uttalande?

– Det räcker inte ensamt, men vi måste vara tydliga. Det talas ju ibland om tyst diplomati, men detta är klar och tydlig diplomati.

Har ni redan haft kontakt med etiopiska regeringen?

– Vi har nu olika kanaler och exakt i vilken minut detta skett på vet jag inte.

Krävs det inte också sanktioner?

– Nu är vi inte där än. Det har gjorts ett tydlig uttalande från statsministern, och det är det tyngsta vi kan tillämpa just nu.

Carl Bildt talar nu också om att svenska linjen har varit öppen och tydlig sedan tidigare – att svenskarna har varit i Etiopien på ett journalistiskt uppdrag och att de bör sättas på fri fot.

Han vill inte spekulera om vilka eventuella framtida sanktioner från svensk sida som kan bli aktuella.

Kommer du ta upp detta inom EU?

– Vi har haft olika kontakter, det har bara gått några timmar, men vi har haft kontakter med EU och andra, säger Carl Bildt som inte vill spekulera i möjliga ageranden från EU:s sida.

Carl Bildt får frågor om sitt tidigare engagemang i företaget Lundin Oil och hur det kan ha påverkat hans trovärdighet. Han rättar en reporter och säger att det heter "Lundin Petroleum" – säger sedan att han inte bedömer att det uppdraget påverkat honom.

Hur tycker du att den tysta diplomatin fungerat?

– Det har varit en tydlig diplomati. Jag har gjort offentliga uttalanden och svarat på frågor om detta sedan den dag de arresterades.

Läs mer: Journalister dömda för terrorbrott