Enligt Försäkringskassan är en fjärdedel av dem som utförsäkras nästa år sjukskrivna på deltid. För att få aktivitetsstöd krävs att den deltidssjukskrivne skriver in sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen trots att han eller hon har ett jobb. Personen måste dessutom begära tjänstledigt på deltid från arbetsgivaren. Deltidssjukskrivningen övergår med andra ord i en deltidsarbetslöshet.

- Det visar att regelsystemet är fullständigt galet, säger Dan Holke, chefsjurist vid LO:s rättsskydd till Ekot.

Arbetsgivaren är inte heller skyldig att bevilja någon tjänstledighet på grund av att personen är sjuk.