”De måste göra upp nu”

En kommission som granskar fallet Thomas Quick bör titta på om det krävs nya regler när det gäller vilka som ska delta i förundersökningar, och hur åklagarens objektivitetsansvar ska kontrolleras. Det anser både Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson och före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall.

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall.

FOTO: Yvonne Åsell

Som SvD kunde rapportera förra veckan kräver Vänsterpartiet en utredning som granskar tveksamheterna i fallet Quick. Övriga partier vill avvakta med granskningen tills resningsprocessen är klar.

Vilka är tveksamheterna och vad bör en kommande utredning fokusera på?

– Jag tycker att man ska kartlägga vad som varit förutsättningarna för att processerna mot Quick kommit till stånd. Allt från den rättspsykiatriska vården där erkännandena skapades till hur förhören i utredningarna skötts och även prövningar i domstol, säger advokat Thomas Olsson.

Han pekar på att förhållandet mellan terapeuterna på Säter, den utomstående minnesforskaren, polisen och åklagaren i brottsutredningarna har varit alltför intimt, och anser att det bör finnas riktlinjer som förhindrar att man blandar ihop terapiresultat och brottsutredning.

– Kanske ska man införa ett regelverk som omöjliggör för en liten grupp att hålla i så många utredningar. Det kan vara på sin plats att dela upp fallen mellan olika poliser och åklagare, så att inte en och samma polis eller åklagare färgas av det som tidigare kommit fram, säger Thomas Olsson som menar att det finns förslag i två gamla rapporter som är värda att titta på i granskningen av fallet Quick.

I dessa två rapporter från justitiekanslern – Felaktigt dömda från 2006 och Rättssäkerheten i brottmål från 2008 – kritiseras både åklagare och domstolar för ofullständiga utredningar, spekulativa bedömningsgrunder och för stor tilltro till expertvittnen. Rapporterna föreslår bland annat att man förtydligar praxis i fråga om bevisvärdering, och reglerna för hur expertvittnen används.

– Rapporten om felaktigt dömda berör många av de problem som kulminerat i Quickärendena. Det som varit det största problemet är ändå att det varit så få som haft tillgång till hela materialet och därmed fått den totala överblicken. Ingen annan har kunnat granska det, säger Thomas Olsson.

Sven-Erik Alhem, samhällsdebattör och före detta överåklagare, är inne på samma linje:

– Det är ett systemfel att man har samma människor som ständigt återkommer i så många mål. Teambuilding i rättsliga processer är alltid av ondo. Det bör man titta över, säger Sven-Erik Alhem.

En annan faktor som kritiserats är den så kallade omedelbarhetsprincipen, som innebär att domstolen inte ska ta del av förundersökningsmaterialet utan förlita sig på det som framkommer i rättssalen. I fallet Quick är det just i förundersökningarna som tveksamheter i form av ledande frågor i förhören och repetitioner av rekonstruktioner går att finna.

– Det finns ett absolut ansvar från åklagarsidan att presentera processmaterialet så att det inte blir överraskande för ledamöterna i tingsrätten att i efterhand läsa förundersökningen, säger Sven-Erik Alhem, som menar att det kan finnas ett behov av en kontrollfunktion som tvingar domstolen att ta del av förundersökningen före förhandlingen.

– Men jag ser också ett problem med det i nuvarande system med lekmannadomare, alltså nämndemännen. Det är aldrig en nackdel ur kontrollsynpunkt om professionella domare läser förundersökningen, men det fungerar inte med nämndemän, menar Alhem som vill ha en reform där man tar bort lekmannadomarna.

Vilka skulle kunna ingå i en oberoende utredning av fallet Quick?

– Det värsta är att jag inte kan komma på någon i Rätts-Sverige som kan delta, det är en så liten krets av människor där många känner varandra. Det kanske måste vara några från andra länder som England eller USA. Personer som har samma egenskaper som Hannes Råstam: envetenhet, noggrannhet, ihärdighet och stor integritet och inga förbindelser, säger Sven-Erik Alhem.

Att en granskning kommer till stånd snart är viktigt enligt Alhem.

– Det har gått så långt att allmänheten i hög grad saknar förtroende för de officiella organen. Myndigheterna måste göra upp med det här nu. Resningsbesluten är viktiga men det räcker inte till när det blivit så förskräckligt stort och så många anhöriga drabbats, säger Sven-Erik Alhem.


LÄS MER: Sture Bergwall: "Att tala sanning har befriat mig"

LÄS MER: Anhöriga kräver nytt ljus över Quick

Läs mer om fallet Quick:

van der Kwast: "Alla hovrätter har fel"

Anhöriga kräver nytt ljus över fallet Quick

Grafik

Quicks domar och frikännande

När Quick frias – vad händer då?

Utdrag ur boken: Quick behöver bara humma

Quick: "Att tala sanning har befriat mig"

Läs mer om fallet Quick:

  • Kopiera sidans adress
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!

Toppnyheter just nu

”En förfärlig situation – och vi fruktar värre”

Flykten från IS

UNHCR om att panikslagna flyktingar sitter fast i stekande hetta.

Dublin firar redan ja-seger

Irland ser ut att gå mot ja till samkönade äktenskap.

”Kvinnor och män ser lika på könsroller”

brännpunkt

Forskare: Större skillnader sett till utbildning och härkomst.

Bråk om klockor nära lösning

Bittert gräl efter att byn för första gången fick uppleva tystnad.

”Färre irländare lyssnar på prästerna”

PERSPEKTIV

Kyrkskandalerna kan ha spelat roll för valresultatet.

Kreugers stjärnaktie
defensiv och köpvärd

Aktietips

Skattebasen en riktig guldgås.

Så mycket tjänar du på att flytta pengarna

spara

Här är bästa sparräntan för dig just nu.

Expert: 9 missar att undvika på bröllop

Pinsamt

Vett- och etikettexpert listar värsta felstegen i bröllopstider.

Världens mest ikoniska bröllop

Historiska Bilder

Se de historiska bröllopsfotografierna.

B52:a med kärnvapen störtade på Grönland

Bilder

Bombflygplanets dramatiska historia.

USA:s superbombare över Sverige

Övningar

Militär chef: ”Vill skicka en signal”.

”NKS bör ses som en
chans för Stockholm”

BRÄNNPUNKT

Sjukvårdsföretag: Landstinget har visat politiskt mod.

svd story – för dig som prenumerant

Fördjupa dig med SvD Story

Journalistik på ett helt nytt sätt – med SvD Story

Blir största hotellet världen skådat

jätte

10 000 rum – egen våning för kungliga.

Skryt ”förstör” den heliga staden

Bilder

Se gamla Meckas makalösa förvandling.