”De måste göra upp nu”

En kommission som granskar fallet Thomas Quick bör titta på om det krävs nya regler när det gäller vilka som ska delta i förundersökningar, och hur åklagarens objektivitetsansvar ska kontrolleras. Det anser både Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson och före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall.

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall.

FOTO: Yvonne Åsell

Som SvD kunde rapportera förra veckan kräver Vänsterpartiet en utredning som granskar tveksamheterna i fallet Quick. Övriga partier vill avvakta med granskningen tills resningsprocessen är klar.

Vilka är tveksamheterna och vad bör en kommande utredning fokusera på?

– Jag tycker att man ska kartlägga vad som varit förutsättningarna för att processerna mot Quick kommit till stånd. Allt från den rättspsykiatriska vården där erkännandena skapades till hur förhören i utredningarna skötts och även prövningar i domstol, säger advokat Thomas Olsson.

Han pekar på att förhållandet mellan terapeuterna på Säter, den utomstående minnesforskaren, polisen och åklagaren i brottsutredningarna har varit alltför intimt, och anser att det bör finnas riktlinjer som förhindrar att man blandar ihop terapiresultat och brottsutredning.

– Kanske ska man införa ett regelverk som omöjliggör för en liten grupp att hålla i så många utredningar. Det kan vara på sin plats att dela upp fallen mellan olika poliser och åklagare, så att inte en och samma polis eller åklagare färgas av det som tidigare kommit fram, säger Thomas Olsson som menar att det finns förslag i två gamla rapporter som är värda att titta på i granskningen av fallet Quick.

I dessa två rapporter från justitiekanslern – Felaktigt dömda från 2006 och Rättssäkerheten i brottmål från 2008 – kritiseras både åklagare och domstolar för ofullständiga utredningar, spekulativa bedömningsgrunder och för stor tilltro till expertvittnen. Rapporterna föreslår bland annat att man förtydligar praxis i fråga om bevisvärdering, och reglerna för hur expertvittnen används.

– Rapporten om felaktigt dömda berör många av de problem som kulminerat i Quickärendena. Det som varit det största problemet är ändå att det varit så få som haft tillgång till hela materialet och därmed fått den totala överblicken. Ingen annan har kunnat granska det, säger Thomas Olsson.

Sven-Erik Alhem, samhällsdebattör och före detta överåklagare, är inne på samma linje:

– Det är ett systemfel att man har samma människor som ständigt återkommer i så många mål. Teambuilding i rättsliga processer är alltid av ondo. Det bör man titta över, säger Sven-Erik Alhem.

En annan faktor som kritiserats är den så kallade omedelbarhetsprincipen, som innebär att domstolen inte ska ta del av förundersökningsmaterialet utan förlita sig på det som framkommer i rättssalen. I fallet Quick är det just i förundersökningarna som tveksamheter i form av ledande frågor i förhören och repetitioner av rekonstruktioner går att finna.

– Det finns ett absolut ansvar från åklagarsidan att presentera processmaterialet så att det inte blir överraskande för ledamöterna i tingsrätten att i efterhand läsa förundersökningen, säger Sven-Erik Alhem, som menar att det kan finnas ett behov av en kontrollfunktion som tvingar domstolen att ta del av förundersökningen före förhandlingen.

– Men jag ser också ett problem med det i nuvarande system med lekmannadomare, alltså nämndemännen. Det är aldrig en nackdel ur kontrollsynpunkt om professionella domare läser förundersökningen, men det fungerar inte med nämndemän, menar Alhem som vill ha en reform där man tar bort lekmannadomarna.

Vilka skulle kunna ingå i en oberoende utredning av fallet Quick?

– Det värsta är att jag inte kan komma på någon i Rätts-Sverige som kan delta, det är en så liten krets av människor där många känner varandra. Det kanske måste vara några från andra länder som England eller USA. Personer som har samma egenskaper som Hannes Råstam: envetenhet, noggrannhet, ihärdighet och stor integritet och inga förbindelser, säger Sven-Erik Alhem.

Att en granskning kommer till stånd snart är viktigt enligt Alhem.

– Det har gått så långt att allmänheten i hög grad saknar förtroende för de officiella organen. Myndigheterna måste göra upp med det här nu. Resningsbesluten är viktiga men det räcker inte till när det blivit så förskräckligt stort och så många anhöriga drabbats, säger Sven-Erik Alhem.


LÄS MER: Sture Bergwall: "Att tala sanning har befriat mig"

LÄS MER: Anhöriga kräver nytt ljus över Quick

Läs mer om fallet Quick:

van der Kwast: "Alla hovrätter har fel"

Anhöriga kräver nytt ljus över fallet Quick

Grafik

Quicks domar och frikännande

När Quick frias – vad händer då?

Utdrag ur boken: Quick behöver bara humma

Quick: "Att tala sanning har befriat mig"

Läs mer om fallet Quick:

  • Kopiera sidans adress
Obegränsad tillgång till SvD digital – 3 månader för bara 99 kr

Toppnyheter just nu

Svenskarnas parti

Expert: De kan kränka – men utan att åka fast

Därför fälls inte Svenskarnas parti för hets mot folkgrupp.

Stockholm bör fredas mot nazism

Krönika

”Ovärdigt och motbjudande”

Vad man bör köpa
för studielånet

Berglins

Att läsa tv-studier på distans.

S-löften kostar
30 miljarder

Utlovas i kommande valmanifest.

”Alliansen och S kör chicken race”

Valmanifest

Låter väljarna vänta. ”Chicken race.”

”Ingen stark regering utan Vänsterpartiet”

Brännpunkt

Jonas Sjöstedt: Vi agerar inte stödparti till S och MP.

Pojke vårdas efter mordförsök

17-åring utsatt för kraftigt våld. Två unga har gripits.

Putin: ”Vi måste
alltid vara redo”

Ryssland har stärkt kärnvapenarsenal.

Ukraina vill bli medlem i Nato

Jatsenjuk:

Regeringen kommer lämna in en motion till parlamentet.

Färsk SvD/Sifo: SD har vågmästarroll

Göran Eriksson: Här har ni ert politiska kaos.

”Obamas replik om IS
kommer spöka länge”

Karin Henriksson om presidentens svåra sits.

Problemen staplas för Obama

pressad

SvD listar presidentens alla kriser utomlands.

”Snart val – nu ska
fetaste fläsket fram”

Perspektiv

Om jobbspelen som ökar i tempo.

Sverige höjer den
militära beredskapen

Reinfeldt: Inget militärt hot nära förestående.

PK ett ideal vi bara måste återerövra

Krönika

”Vem vill inte bete sig korrekt?”

De tränar inför sitt livs lopp

Träning

Ewerlöf coachar löpare på Island.