Du har lyfts fram som en av huvudkandidaterna, hur känns det idag?

– Det känns bra att valberedningen har landat, det här har dragit ut på tiden. Det är skönt att vi färdiga. Själv är jag stolt och glad att folk har vänt sig till mig, att de har förtroende. Jag är en lagspelare och tror att Håkan kan bidra till den förnyelse vi behöver.

Varför är Håkan Juholt rätt person att förnya partiet?

– Han erfaren, slagfärdig i debatten, och så är han rolig. Jag tror att han kan modernisera vårt parti, forma en ny politik, det har han visat, inte minst på försvarsområdet.

Processen att hitta en ny partiledare har kritiserats, hur tror du att den har påverkat bilden av partiet?

– Vi kan göra det mer öppet, det har kriskommissionen pekat på. Det har varit rörigt i media och jag tror inte att vi kommer att göra på det här sättet i framtiden. Samtidigt tror jag att det är viktigt att jobba med en valberedning. Men vi kommer att utvärdera processen, diskutera hur man gör det mer öppet.