Irene: Vad är orsakerna till att att revolten sker just nu? Jag menar själva tidpunkten, och alldeles vid sidan av att man blev "inspirerad" av händelseutvecklingen i Tunisien.

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Irene,

Stigande matpriser har gjort att priser för basvaror har skjutit i höjden. Detta i kombination med arbetslöshet, korruption och missnöje med regimen ligger bakom revolten, men naturligtvis har händelserna i Tunisien haft en avgörande betydelse för styrkan i protesterna - precis som du skriver.

Stefan: Jag är övertygad om att de flesta och starkaste protesterna, kommer från muslimer som är för sharia. Det är de som är mest högljudda och där många muslimer har en politisk agenda. Dessutom är muslimer i majoritet i Egypten och det har visat sig genom historien, att ofta är det extremister som tar till våld och protest för att genomdriva sina åsikter. Vad tycker du tala för och emot mitt påstående?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Stefan,

Det mesta talar mot ditt påstående. Vid denna protest, precis som vid flera tidigare protester mot regimen i Egypten, har medelklassungdomar varit drivande. Muslimska organisationer som t.ex. Muslimska brödraskapet har varit mer försiktiga i sina aktioner. Demonstranterna har i första hand riktat in sig mot den odemokratiska regimen, efterfrågat politiska fri- och rättigheter och dylikt.

Demokrat: Är det inte större risk att Egypten förändras till en muslimsk statsbildning lik den i Iran än att landet utvecklas i liberal riktning om regimen faller?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej,

Det är svårt att sia om vad revolten kommer att resultera i. Det finns få organiserade sekulära alternativ om man tittar på oppositionspartierna. Muslimska brödraskapet är den största oppositionsgrupperingen, även om de inte betraktas som ett legalt parti. Det är dock knappast troligt att de har tillräckligt stöd för att ta över regeringsmakten.

Enver Pasha: Hej Anna. Min fråga rör Israels egentliga intressen vad gäller utvecklingen i Egypten (och Tunisien, Jemen etc). Har "hökarna" i Israel intresse av att arabvärlden demokratiseras? Eller faller då argumentet för det stora monetära stöd som USA ger Israel och dess militär-politiska etablissemang? Vill Israel helst av allt fortsatt ha stabila men någorlunda vänligt inställda diktaturer a la Jordanien och Egypten i sitt närområde? // Enver Pasha

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Enver Pasha,

Israel är i högsta grad intresserade av att bevara stabiliteten i Egypten. Efter fredsavtalet 1979 är Egypten en stabil samarbetspartner med Israel och man är orolig för vad som skulle hända om regimen faller och mer Israel-fientliga krafter får ökat inflytande.

Irene: Vilka tongivande oppositionsgrupper kan tänkas ta över eller bli del av en regering om också Mubarak avgår?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Irene,

Detta är en svår fråga. Efter decennier av politiskt förtryck har de politiska partier som står i opposition till regeringspartiet NDP, förlorat sin folkliga förankring (om de någonsin haft någon) och består till största del av en samling korrumperade politiker. Figurer som El-Baradei som kommer utifrån har också mycket begränsat stöd av folket.

Macko: Skulle du säga att man kan likna den här revolten med den som skedde då berlinmuren föll, avseende eftereffekterna?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Macko,

Det vore fantastiskt om detta var början på en sådan revolution, men i dagsläget är det svårt att sia om hur detta kommer att påverka diktaturerna i Mellanöstern och Nordafrika. Det finns mycket som talar för att så inte är fallet.

mmm: Vad kan vi här hemma göra för att hjälpa det egyptiska folket?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Man kan alltid visa sitt stöd i demonstrationer och genom att maila makthavare. Många som deltar i revolten i Egypten just nu uttrycker att det viktigaste är att de får fortsätta demonstrera och att det sätts tryck på regimen att inte ta till övervåld för att få ett slut på upproret. Du kan följa Facebook-grupper och Twitter-flöden för att se om det är mer specifik hjälp som efterfrågas.

Tommy: Finns det någon ordnad opposition, kristen, muslimsk eller opolitisk, som kan driva fram en utveckling mot demokrati? Vilka tunga ledarfigurer kan komma ett spela en roll?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Muslimska brödraskapet är den enda organisation som har ett brett folkligt stöd i dagsläget, men även deras populäritet är begränsad. Bedömare talar om att de har stöd av 20-30% av befolkningen. Egypten behöver ett öppnare politiskt system för att opposition i typ av politiska partier ska kunna växa sig starkare.

Carl Johan: Om Mubaraks regim faller, hur kommer det att påverka den koptiska minoriteten? Finns det risk för ökad islamism och förföljelser av kristna?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Muslimer och kristna har levt sida vid sida i Egypten genom historien och trakasserier har varit undandag. Den politiska situationen i landet, i kombination med fattigdom och arbetslöshet har dock drivit grupper mot varandra. Ett öppnare politiskt klimat skulle vara det bästa för alla grupper i landet.

johan: Om nu fronten i kriget mot terrorismen utvidgar sin "konflik-zon" till nord-afrika, vilket skulle kunna vara ett scenario som inträffar inom en relativt kort period, kommer det såklart ha enorma påverkningar för Europa. Finns det redan nu indikationer på att grupperingar, då främst sådana med anknytningar till de stridigheter som redan pågår i mellanöstern, skulle vilja att just det sker?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Johan,

Det största hotet mot nordafrikanernas attityder mot Europa och övriga Västvärlden är västerländska makthavares stöd av diktaturer som Tunisien och Egypten, i stabilitetens namn.

Demokrat: Så, om du själv får gissa om utvecklingen i Egypten, vilken blir det det närmaste året? USA:s roll? Israels? EU:s?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Oavsett om regimen faller eller inte måste det ske förändringar av det politiska landskapet i Egypten, redan nu tycks det som om Hosni Mubaraks son Gamal är (tillfälligt) avsatt som kronprins. USA och EU måste på något sätt visa att de stöjder det egyptiska folkets strävanden efter politiska friheter - även om de sätter säkerhet i regionen som högsta prioritet.

Manuel: Tydligen har telefon/mobil näten inte fungerat delvis eller under perioder. Är detta bara p.g.a. sabotage eller har operatörerna "beordrats" detta? Är det samma för internet?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Hej Manuel,

Som du säger så har internet och telefoni i perioder varit utslaget och det tycks ha varit regimen som legat bakom. Detta har även kritiserats i kommentarer från Vita Huset.

Jenny: Tunisien nämndes ju i president Obamas State of the Union-tal men på grund av USA:s nära samarbete med president Mubarak och Egyptens nyckelroll mot arabvärlden har utrikesminister Clinton inte varit alls lika pådrivande i sina kommentarer om den egyptiska händelseutvecklingen. Hur har denna något svalare attityd till utvecklingen i Egypten jämfört med USA:s stöd för den tunisiska revolutionen uppfattats bland den egyptiska oppositionen?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Det bekräftar troligen den allmänna uppfattningen att USA främst är intresserad av en stabil partner i regionen - inte av en demokratisk uppfattning. Detta är problematiskt då det driver befolkningen till att proteströsta, t.ex. på muslimska brödraskapet.

webmaster@svd.se: Nu är det bara ett par minuter kvar av chatten.

Nyfiken på: Vem, vilken/vilka världsledare tror du kan få Mubarak att avgå, och i så fall på vilket sätt?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Som stor bidragsgivare väger USA och Obamas/Clintons röst naturligtvis tungt. Annars är det absolut nödvändigt för Mubarak med stöd från den egna militären.

alex: Är majoriteten av folket enigt, eller finns det risk för att det uppstår nya stater?

Anna Sundell, Egyptenexpert: Egypten är äldre än världsreligionerna så landet kommer med största sannolikhet överleva även denna revolt.

Anna Sundell, Egyptenexpert: Tack för alla frågor!

webmaster@svd.se: Nu är chatten avslutad. Vi fick in väldigt mycket frågor och tyvärr hann inte alla besvaras denna gång. Senare i eftermiddag besvarar två experter de viktigaste frågorna om upproret i en nyhetsartikel.