Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby undersöker andra möjliga orsaker till de förhöjda halterna.