"Jag har inte sagt något annat till den amerikanska ambassaden i Bagdad om svensk asylpolitik än vad jag har sagt offentligt i Sverige. Jag har däremot inga synpunkter på vad amerikansk ambassadpersonal skriver i sina rapporter", skriver han bland annat och fortsätter:

"Sverige fortsätter vara ett land för de som flyr undan förtryck och förföljelse men det finns regler för vilka som får skydd och det bedöms utifrån varje individs skyddsbehov".