Två Minuter ”Budgeten är hotad vid två tillfällen”

Göran Eriksson om finansministerns möjliga fallgropar.