Varför släpps bilderna nu?

– Det har funnits en växande kritik mot att svenska Försvarsmakten numera är mer hemlighetsfull än under det kalla kriget. Även den rent rutinmässiga dagliga verksamheten till sjöss och i luften är Försvarsmakten förtegen om. Olika försvarsdebattörer och bloggare har kritiserat denna slutenhet och antytt att den är beordrad av svenska regeringen som inte vill visa att främmande makter agerar militärt i Sveriges närhet – eftersom vi inte längre har egna flygplan och fartyg i beredskap i samma utsträckning som förr.

Det har gått så långt att bilder på Gripenplan som möter andra plan i internationellt luftrum över Östersjön har fotograferats av ryska och franska piloter vars bilder publicerats på olika bloggar – medan svenska försvaret inte visat motsvarande bilder på andra länders militärflyg sedan kalla krigets slut. Ett annat motiv för att släppa ut bilderna nu är att riksdagen i höst ska besluta om nya, bättre, Gripen-plan vilket säkert gör myndigheten mer intresserad av att visa hur den med Gripen övervakar och värnar territoriet.

Vad betyder det här?

Vad länderna spanar på är olika övningar, prov av nya fartyg och materiel. Man tar detaljfotografier, spelar in radio- och teletrafik och får på så sätt elektroniska "fingeravtryck" av andra länders flyg, fartyg, markstridskrafter och ledningssystem.

SvD:s Mikael Holmström

– Detta är en bekräftelse på den militära aktivitet som alltid bedrivs över Östersjön av olika signalspaningsplan från Ryssland, USA, Frankrike, Tyskland, Norge, Storbritannien och andra stater. Vad länderna spanar på är olika övningar, prov av nya fartyg och materiel. Man tar detaljfotografier, spelar in radio- och teletrafik och får på så sätt elektroniska "fingeravtryck" av andra länders flyg, fartyg, markstridskrafter och ledningssystem.

Svenska bilder och "fingeravtryck" används sedan i underrättelseutbytet med andra länder. Det sovjetiska bombplanet Tu 22 Backfire som Flygvapnet nu släppt en avståndsbild på var man först med att fotografera redan 1978.

Det förekom under kalla kriget också anflygningar av både Sverige och Sovjet mot det andra landets gränser för att testa varandras luftförsvar och då passa på att fånga upp och spela in motsidans signaler.

BILDSPEL: Se Försvarets bilder på främmande flygplan

Hur ofta händer detta?

– Inget av de plan som finns på de släppta fotografierna har kränkt svenskt luftrum. Ingen sådan kränkning sägs ha inträffat hittills under 2012.

– Enligt Försvarsmaktens uppgifter så sänds svenska jaktplan som står i incidentberedskap upp i genomsnitt tre gånger per vecka numeras. Det kan jämföras med under det kalla kriget då incidentjakt sändes upp två-tre gånger per dag. Hittills har i år har Försvarsmakten skrivit 45 incidentrapporter.

Det kan ställas mot kalla krigets slutår. 1988 ledde den svenska stridsledningen upp svenskt stridsflyg 561 gånger och flygförarna hade 735 optiska kontakter i luften med främmande militära flygplan.

Idag är alltså aktiviteten på betydligt lägre nivå. Men den avgående MUST-chefen Stefan Kristiansson sade i en SvD-intervju den 27 september att signalspaningen mot Sverige nu ökar.

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för?

V 39 | Vad heter den omstridda boken?

V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren?