LIVEUbåtsinsatsen i skärgården Försvaret: Kan var flera föremål i svenskt vatten

ÖB: Adekvat med vapenmakt.