I 14 av dem fanns ämnen som i EU klassas som cancerframkallande, mutagena samt hormon- eller reproduktionsstörande.

De flesta av de testade vinerna innehöll i genomsnitt spår av fyra olika bekämpningsmedel. Totalt visade testet på rester från 24 olika bekämpningsmedel.

I testet ingick också sex sorters vin framställda av ekologiskt odlade druvor. Fem av dessa innehöll inga bekämpningsmedelsrester.