Bättre betyg i mindre klasser

Elever som går i mindre klasser på mellanstadiet får bättre skolresultat än de som går i större. Men även lönen påverkas till det bättre senare i livet, visar en studie.

- Att gå i en mindre klass påverkar skolresultaten och blir man duktigare på att läsa, skriva och räkna kan man utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt och det genererar en högre lön, säger en av rapportförfattarna, nationalekonomen Björn Öckert.

Skillnaderna i studieresultat håller i sig genom hela grundskolan, visar en studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau). Även sannolikheten för senare studier på högskola ökade för elever i mindre klasser, visar studien där elever födda 1967-82 har undersökts.

I studien har forskarna undersökt skillnaderna som uppstår om klassen minskas med fem elever. Vid sidan av förbättrade studieresultat är det mest uppseendeväckande resultatet att elever från små klasser som vuxna får 3,4 procent högre lön än genomsnittet.

I familjer med hög inkomst är skillnaderna ännu större, 6,2 procent.

Före skolans kommunalisering låg brytpunkten för en klasstorlek vid 30 elever. Om en skola hade 31 elever i samma årskurs bildades två klasser, om det fanns 61 elever bildades tre och så vidare.

Det kan alltså skilja mycket på storlekarna beroende på vilken sida om brytpunkten de olika skolorna hamnat.

Huvudresultatet i studien är alltså att klasstorleken inte bara påverkar skolresultaten utan också hur det går för eleverna senare i livet, mätt i lön. Och det ger en samhällsekonomisk vinst.

- Huvudargumentet för mindre klasser är att det ska bli mer lärartid för varje elev och att risken för störning minskar, säger Björn Öckert.

Det betyder inte att klasstorleken ensamt bestämmer hur bra det går i skolan, fortsätter han. Att banta klasstorlekarna, men samtidigt fylla på med många oerfarna lärare skulle motverka en del av de positiva effekterna.

- Mitt huvudbudskap är att resurser i skolan spelar roll. I debatten hör man ibland att det som spelar roll är kvaliteten på lärarna. Men bägge delarna spelar roll, säger Björn Öckert.

Björn Öckert och hans kolleger kan inte svara på vad som är den optimala klasstorleken. Det har ingen forskning kunnat ringa in, påpekar han. Han är heller inte säker på att det skulle behövas nationella riktlinjer för hur stora dagens skolklasser får vara.

- Trots att det inte finns ett officiellt riktvärde har den genomsnittliga klasstorleken inte ändrats nämnvärt de senaste 20-25 åren. Det kanske finns naturliga begränsningar i hur stora klassrum man kan ha, säger Björn Öckert.

Han syftar på urvalsundersökningar om klasstorlekar som gjorts i samband med internationella kunskapsmätningar. Enligt dessa har en svensk fjärdeklass i snitt 23 elever, en siffra som gällt sedan början av 90-talet.

De elever som följts i studien är i dag i åldern 30-45 år.

  • Kopiera sidans adress
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

Många brandbilar och ambulanser kallades till en brand på Köpmangatan i Gamla Stan på måndagskvällen.
 50 brandmän

Stort räddningspådrag för brand i Gamla stan

”Hela området ett riskobjekt.”

”En ironisk ton kan spåras i ryska svaren”

Laurén: Förnuft inte alltid vägledande i Kreml.

Svenska Videoplaza
köps av videojätte

Marknaden för videoannonser växer stadigt.

Även dialogen kräver en haverikommission

Krönika

PR-fiaskot runt Slussen.

Ny aktiebluff lurar sparare på pengar

ekobrott

FI varnar för bedragare: ”Vem som helst kan drabbas”.

”Regler gör ladan
låst för Andersson”

BRÄNNPUNKT

Scocco: Rationellt att fuska med överskottsmålet.

Lista: Här är skatterna som höjs

18 miljarder

Enda skattesänkningen till pensionärerna.

Havererad SD-grupp återuppstår i EU

Farage:

”Föraktligt beslut att stänga ner oss.”

Gåvan till anställda: 50 miljoner

generös

Diamanthandlare: De har offrat sina familjeliv för företaget.

Utmärkt S-märkt adelskalender

Recension

Partiledaren som klev in i kylan.

Pekas ut som en av de drivande

Suhonens bok: De deltog i spelet bakom Juholts fall.

En banan om dagen gör dig gladare

Fruktstund

10 anledningar att äta banan.

”Jag gick tyvärr
ut lite för hårt”

Löpning

Nina om sitt tuffa lopp.