Enligt Attendos presschef, Charlotte Näsström Morén, berodde detta på att kommunen plötsligt ändrade metoden för hur personaltäthet skulle redovisas, skriver Norrköpings Tidningar.

Kommunen har beslutat att återta två av Attendos äldreboenden.