- Det är väldigt förvånande att Interpol vidtar så extrema åtgärder för något som hovrätten sagt är en våldtäkt av mindre allvarlig art. Detta känns löjeväckande, säger Hurtig, som tror att det finns andra motiv bakom beslutet och åklagare Marianne Nys vägran att låta Assange ställa upp på ett förhör via videolänk eller på en svensk ambassad.

- Det måste finnas något annat bakom det här. Det är min spontana reaktion. Och det handlar förstås om Wikileaks. Sedan får var och en dra sina egna slutsatser, säger Björn Hurtig.

Advokat Hurtig har vid häktningsförhandlingarna mot Assange i tingsrätten och hovrätten föreslagit åklagare Marianne Ny att hans klient skulle få ställa upp på förhör utomlands.

- Men hon vägrar. Hon säger att det handlar om ett så speciellt mål att han måste inställa sig personligen. Det är ju löjligt, han ska ju inte granska bilder på skador eller något annat. Jag vete katten om de inte är ute efter att få hans DNA. Det är ju något som känns märkligt i det här målet, säger Hurtig.

Wikileaks grundare Julian Assange efterlyses över hela världen av Interpol.

Interpol meddelade i dag att man uppmanat medlemsländerna att gripa Assange med anledning av den svenska efterlysningen då han på sannolika skäl misstänks för våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga tvång.

Åklagare Marianne Ny utfärdade 20 november en efterlysning av Assange som Rikskriminalpolisen lade ut i tre system; det svenska, Schengensystemet SIS samt Interpol.

Julian Assange häktades den 18 november i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt i augusti i Enköping, tre fall av sexuellt ofredande i Stockholm och Enköping och ett fall av olaga tvång i Stockholm.

Häktningen överklagades till Svea hovrätt som avslog överklagan. Hovrätten justerade dock brottsrubriceringarna något. Ett fall av sexuellt ofredande underkändes och togs bort samtidigt som hovrätten graderade ned misstankegraden för våldtäkt till ett mindre grovt brott.

Assanges advokat Björn Hurtig förklarade efteråt att han var "lite nöjd" med hovrättens beslut men valde ändå att överklaga det till Högsta domstolen (HD).

Advokatens inlaga kom till HD i går och ett beslut från domstolen kan komma tidigast på eftermiddagen.

Som skäl för att HD bör pröva häktningen av Assange åberopar advokat Björn Hurtig flera omständigheter i fallet.

Advokaten ifrågasätter om Assange kan häktas på grund av flyktfara eftersom han inte lämnat landet för att hålla sig undan den svenska polisen. Enligt Björn Hurtig var polisen till en början inte intresserad av att förhöra Assange och därmed var det fritt fram för honom att lämna landet. Han hävdar också att det var polisen själv som försatte sig i den situation som nu råder.

Björn Hurtig framhåller att Assange tidigt var villig att medverka i ett telefonförhör.

Om Sveriges högsta domstol upphäver häktningsbeslutet mot Julian Assange faller Interpols grund för den globala arresteringsordern bort. Då skulle man kunna räkna med att USA ber Interpol att låta ordern vara kvar, eftersom amerikanska myndigheter vill ha tag på Wikileakschefen.

Men experter som Reuters talat med ifrågasätter om det skulle gå att få Assange fälld i en USA-domstol och anser att myndigheterna står inför "oöverstigliga" hinder om de vill ha honom dömd.

- Det skulle bli mycket svårt för den amerikanska regeringen att åtala Assange för det han gjort, säger Mark Zaid, försvarsadvokat och specialist på fall om underrättelsetjänster och spionage.

Sammanlagt tre experter på amerikansk spionlagstiftning uppger för nyhetsbyrån att det inte skulle räcka för en åklagare att enbart bevisa att Assange har varit i kontakt med företrädare för en främmande makt, utan att det också krävs bevis för att han haft för avsikt att leverera hemligt material till den.