"Arsenikhalterna är MYCKET höga. hur ser det ut i reningsverket?" står det bland annat i de hemliga mötesanteckningarna.

Kommunalrådet Ronny Sandberg (S) har tidigare hävdat att det inte finns några gifter i vallen. Han säger till tidningen att han inte medverkat i beslutet att hemlighålla uppgifterna, och att han inte uppfattat att arseniken innebär någon fara att vistas i området.

- Hade vi fått höra att det var livsfarligt hade vi ju fått signalera. Där vi har påträffat arsenik är i en dräneringsledning, det är inget område människor kommer åt. Vi får ha lite mer vetskap först annars riskerar vi att haussa upp en omotiverad skräckkänsla, säger Sandberg till tidningen.