Yngre ställer sig mer positiva än äldre. Tittar man på partitillhörighet är det Miljöpartiets väljare mest positiva, 71 procent av dem tycker att homosexuella ska få adoptera barn. Kristdemokraterna placerar sig längst ner på listan, bara 24 procent är för homoadoptioner.

2 888 personer intervjuades i undersökningen. Demoskop har varje år sedan 2002, då riksdagen sade ja till homoadoptioner, i flera undersökningar ställt frågan "Ska homosexuella par får adoptera barn?".