- Med bara 375 sökande är urvalet begränsat. Vi lyckades få ihop en kurs med 94 kadetter i år. Men i framtiden ska vi utexaminera 240 stycken. Det kommer att bli en utmaning, säger han till Dagens Nyheter.

När den allmänna värnplikten försvann krympte underlaget för utbildningen radikalt.