Bakgrunden är ett fall i Södertörns tingsrätt där en tidigare anställd på Posten försökt ogiltigförklara sin uppsägning. Mannen jobbade under flera år deltid och ville fortsätta efter 67 för att höja sin pension, som annars bara blev knappt 6 000 kronor i månaden. Han ansåg att det var åldersdiskriminering att han tvingades i pension.

Tingsrätten valde att fråga EU-domstolen om de svenska reglerna bröt mot EU:s diskrimineringsregler, men rätten konstaterade att så inte var fallet.