Ett exempel på att informera om politiken är PR-byråns Kreabs uppdrag att hjälpa till med att beskriva finanspolitiken på ett begripligt sätt i texter, grafik och upplägg.

När finansdepartementet under vintern 2008 och 2009 skulle förklara grunderna i det finanspolitiska ramverket på sin hemsida gjorde man det inte själv. Pr-byrån Kreab & Gavin Anderson fick uppdraget ”att beskriva det finanspolitiska ramverket”.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco och en Sveriges främsta experter på offentlig förvaltning, är tveksam till regeringens agerande.

– Man kan fråga sig hur pass väl använda pengar det är. Kostnaden motsvarar ett par kvalificerade departementssekreterarmånader. Då är frågan om man inte hade fått ut mer genom att ta det i stället, ­säger han till DN.