Fortsatt jakt i skärgården Fd befälhavare: Sverige borde ta hjälp av Nato

Amerikansk befälhavare: Ännu har ingen förfrågan kommit.