Glada garv i bastun, starka känslor på fotbollsläktaren, kompisgäng på väg till konsert. Det är lätt att tänka på fler än två när det handlar om manlig vänskap. Tjejer blir tvåsamma redan på dagis, medan pojkar leker i grupp – långt upp i åldrarna. Eller hur ser mäns nära relationer till varand-ra ut egentligen?

En pålitlig polare som man kan ta kontakt med och prata med vad som helst om är inte varje man förunnat. 20 procent av de vuxna männen i Sverige, det vill säga bortåt 800 000 män, saknar en riktigt nära vän, enligt Statistiska cent-ralbyråns undersökning om svenskars levnadsförhållanden. 7-500 svenskar har fått svara på frågor om sina sociala -relationer, däribland vänskapsförhållanden.

Ett bra socialt kontaktnät är viktigt för både hälsan och arbetsförmågan. Dock kan siffran från 2003 ändå tolkas positivt eftersom 33 procent av männen sade sig sakna en nära vän i den första undersökningen från 1980. Kurvan för kvinnor följer samma mönster, men fler har nära vänner. Det är bara drygt var tionde kvinna som säger sig sakna en nära vän.
Att ha många vänner har hög status i den föränderliga tid vi lever i. Jobbet är allt oftare en projektanställning, kärleken är flyktig och för många som har flyttat från släkt och vänner i födelseorten till storstaden blir vänskapsrelationerna värda sin vikt i guld. Att fler lever singelliv längre och får barn senare i livet påverkar förstås också fenomenet. Tv-serier som Vänner, Seinfeld och Sex and the City har spätt på glamouren kring det livliga roliga gänget som är basen i tillvaron. Med omhuldande vänner landar man mjukare efter stora kärleksbesvikelser och andra påfrestande händelser i livet. Vänskapen är framtidens relation. Det är typiskt för den moderna tiden att vi prioriterar vännerna mer och mer, skriver Malin Nordgren i boken Vänskapens väsen.
Men det är inte lätt att hitta nya vänner som man verkligen gillar och kan lita på. Att knyta nya verkligt nära band till kompisar kan vara lika komplicerat som att finna kärleken.

Minns ni Ben och Gunnar i Killinggängets film om manlig vänskap? Under resan mot Springsteenkonserten i Göteborg kommer de varandra allt närmare. De har kul ihop och gillar verkligen varandra. Frågan som bubblar under ytan är: Kan två män bara vara vänner? Är det inte lite bögigt? Kan en man som anar ett möjligt kompisskap fråga den andre om de kanske skulle ta en fika? Eller blir det mera manligt och straight att föreslå en öl?

Så här våren 2005 kan det tyckas hopplöst föråldrat att ställa frågan om två män skulle ha svårt att inleda ett nytt kompisförhållande med varandra. Många män har givetvis nära relationer och umgås två och två utan att fundera över om andra frågar sig om de är hetero- eller homosexuella.

Historikern och mansforskaren David Tjeder vill ändå hävda att det finns stora skillnader mellan manlig och kvinnlig vänskap. En orsak är att det finns en mindre spännvidd för vad som uppfattas som manligt.
– En man har mycket mer att riskera, på ett socialt plan, genom att öppna sig och visa att han har nära kontakt med sina känslor. Det är kodat som feminint att vara intim, säger David Tjeder.
Annat var det på 1800-talet då mäns brev till varandra kunde vara späckade med kärleksfulla utryck för en känslomässigt nära relation, vilket i många fall har tolkats som att brevskrivarna var homosexuella under senare läsning. Förklaringen var i stället att gränserna för vad som ansågs manligt såg annorlunda ut innan homosexualiteten blev något som den heterosexuelle mannen skulle mäta sig mot.

Den amerikanska antologin om manlig vänskap, Men‘s friendships (red Peter M Nardi) nämner fyra hinder för nära manlig vänskap: konkurrens, brist på förebilder för manlig intimitet, homofobi och mäns behov att ha kontroll, vilket gör att de ogärna visar sin sårbarhet.

Etnologen och genusforskaren Britta Lundgren som skrivit boken Den ofullkomliga vänskapen konstaterar att det intima relationspratet har uppvärderats i dag. Samtidigt har tystnaden nedvärderats. Manlig vänskap där det inte snackas så mycket blir då ifrågasatt. Män kan vara djupt bundna till varandra utan att tala så mycket om känslor och personliga problem, menar hon.

Redan små pojkar leker mer i större grupper än flickor gör och jämför sig med varandra för att hitta sina positioner i gruppen.
– Den öppna konkurrensen i manliga relationer kanaliseras tidigt inom idrotten, säger psykologen Jan Wessman på Socialpsykologiska institutet. Att tillhöra ett lag stärker banden, sammanhållningen och självkänslan hos den enskilde lagmedlemmen. Ett negativt exempel på detta finns i fotbollslagens så kallade firmor som slåss mot varandra.
I den manliga gemenskapen försöker man undvika olikhet eftersom den kan leda till svårlösta konflikter, enligt Jan Wessman. Men konkurrensen avtar med mognadsprocessen och i takt med den ökade trygghet som uppstår när var och en har hittat sin roll och status.
Jan Wessman tänker sig att en man i vår kultur som bildat sin kärnfamilj har skapat sitt ”lag” där han har sitt sociala umgänge. Därför behöver han inte det gamla grabbgänget på samma sätt.
– Det är vanligare att män umgås mer med sina kvinnors vänner än tvärtom. Kvinnor har oftare ett större socialt kontaktnät och är ofta den i familjen som tar hand om relationerna till släkt och vänner, säger Jan Wessman.

I takt med att mannens familj växer och arbetet blir viktigare, kanske efter 30, blir det gamla grabbgänget mindre och mindre viktigt. I många fall är det mannen som går in i kärleksrelationen med flest vänner medan kvinnan är den som har det mest omfattande nätverket efter ett antal år som sambo eller gift.

Andres Lokko, en av medlemmarna i Killinggänget menar att det är näst intill omöjligt för en man att få en ny manlig kompis efter att han fyllt 30. I Stephan Mendel-Enks reportagebok om manlighet, Med uppenbar känsla för stil för han fram sina teorier:
”Det betyder inte att mannen plötsligt förlorat all sin sociala förmåga. Han har aldrig haft någon. Skillnaden är bara att han tidigare kunnat få kompisar ändå. Det har gått automatiskt, via fotbollslag, lumpen, skolan, universitetet, jobbet eller andra intressen.”
Han fortsätter: ”Männen driver med sina fruar för att de fikar, skvallrar och umgås med sina väninnor. Själv har mannen förlorat allt umgänge utanför familjen och blir efter ett tag väldigt -ensam”, menar Lokko.
– Män överinvesterar i sitt emotionella beroende av kvinnor, säger etnologen Britta Lundgren.
Hon menar att många män lägger över mycket av det emotionella på kvinnorna och det de ger uttryck för gör de i sällskap med sina kvinnor. När hon inte längre finns vid han sida utlöser det en kris hos mannen.
Någon uttryckte det som att när lejonhannen fångat sin hona behöver han inte de andra hanarna längre. Det är först om han måste/vill ut och jaga igen som behovet av ett grabbgäng blir akut. Och lycklig är den som har ett kompisgäng att återvända till. Om han haft ett finns polarna sannolikt kvar. Lojaliteten män emellan verkar vara stark.
– Integritet och lojalitet är viktiga ingredienser i den manliga vänskapen, säger Jan Wessman. Man snackar inte så mycket om sin partner till exempel. Det är inte ok. Men man pratar när det händer något. Men män kan också vara naiva i tron att förtroenden bevaras, säger Jan Wessman.

Det måste inte vara något mellan två män – fotboll, fiskespö eller schackpjäser – för att de ska knyta an till varandra som vänner. Men det finns ofta en konkret, praktisk anledning till att en man tar kontakt med varandra och få tillfälle att bli vänner. Sedan kan man nog säga att manlig och kvinnlig vänskap liknar varandra mycket. Män talar om intima saker med varandra när de är två och två. Blir det tre eller flera tar grabbigheten och en viss jargong över.
– Kvinnor är nog ofta bättre på att göra vänskap långvarig, men männens vänskap är stark när det gäller. Se på krigskamrater som upplevt svåra saker tillsammans och kanske räddat livet på varandra. Det finns starka djupa känslor av värme, kärlek och lojalitet medan de är tillsammans men uppföljande studier har visat att när kriget är slut skingras vänskapen. Aktiviteten är borta och då tynar vänskapen.

Män tenderar att räkna upp fler personer i sin närhet som vänner än vad kvinnor gör, i olika undersökningar, enligt Jan Wessman. Vilka kriterier som gäller för ordet vän är helt enkelt olika.
– Kvinnor verkar vara mera selektiva när de ska ange vilka som är vänner, medan männen beskriver arbetskamrater, grannar och alla killarna i korplaget som just vänner, säger Jan Wessman.