Så tycker partierna om hemmaföräldrar

VALFRÅGA. Åsikterna går isär om hemmaföräldrar ska få ekonomiskt stöd från samhället eller inte. Idag finns vårdnadsbidraget som infördes 2008 av alliansen. Vad tycker riksdagspartierna?
Här svarar de på frågan: Ska staten ge pengar i någon form till de föräldrar som vill vara hemma med sina barn efter det att föräldrapengen tagit slut? Varför/varför inte?

V

Vänsterpartiet: Vi driver frågan om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta skulle underlätta barnfamiljernas vardag väsentligt. Däremot är vi inte för vårdnadsbidraget. Bidraget tas främst ut av kvinnor vilket leder till att kvinnor blir ekonomiskt beroende av sina partners. I stället vill vi ha en modern, jämställd föräldraförsäkring där varje förälder tar ut lika stor del av dagarna. På så vis får barnet möjlighet till en nära relation med båda föräldrarna redan tidigt i livet. Vi tror att detta är bäst både för barnet, föräldrarna och för jämställdheten mellan könen.

S

Socialdemokraterna: Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Den ger barnen tid med föräldrarna och gör att både mammor och pappor har möjlighet att förena familj och arbete. Därutöver har vi en förskola av mycket hög kvalitet som föräldrarna är mycket nöjda med, och barnbidrag till alla barn. Tillsammans med en god barnhälsovård gör det Sverige till ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. En stark välfärd bygger på arbetslinjen, vi anser därför inte att det är rimligt med exempelvis vårdnadsbidrag för dem som inte vill arbeta när föräldraförsäkringsdagarna är använda.

Mp

Miljöpartiet vill införa barntid för att underlätta vardagen för småbarnsföräldrar. Förslaget innebär att föräldrarna kan gå ner i arbetstid och få en pensionsgrundande ersättning. Varje förälder får 24 månaders barntid per barn som inte kan överlåtas men som kan tas ut samtidigt som den andre föräldern tar ut sin barntid.

Vi anser att vårdnadsbidraget som den nuvarande regeringen har infört är ett stort steg tillbaka för jämställdheten och för barnen. Ur ett barnperspektiv är det mer långsiktigt hållbart att underlätta för båda föräldrarna att behålla kontakten med arbetslivet, samtidigt som de får mer tid för barnen.

C

Centerpartiet: Ja, det görs redan i olika former för att underlätta för familjerna. Alliansregeringen har infört möjligheten för kommunerna att frivilligt erbjuda ett kommunalt vårdnadsbidrag för att ge föräldrar chansen att tillbringa mer tid med sina barn. Alla barn i Sverige får också barnbidrag och om man har flera barn så utgår flerbarnstillägg. Centerpartiet vill höja flerbarnstillägget. Centerpartiet och Alliansen vill inför nästa mandatperiod att det särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget höjs.

FP

Folkpartiet står bakom det vårdnadsbidrag som regeringen har infört, där kommunerna har möjlighet att ge 3000 kr per månad till föräldrar som är hemma med barn mellan ett och tre år. Det ger föräldrarna en ökad valfrihet och möjlighet att anpassa livet efter barnets behov. Barn är olika och alla är kanske inte redo att börja förskolan tidigt. Summan är lågt satt för att mest vara ett stöd till de föräldrar som ändå hade stannat hemma, och inte motverka viljan att arbeta.

KD

Kristdemokraterna: Vi tycker att det är viktigt att föräldrarna själva bestämmer hur omsorgen om barnen ska vara utformad. En förskoleplats subventioneras med cirka 120 000 kronor per barn och år. Det är rimligt att även den som helt eller delvis själv ordnar sin barnomsorg får del av den subventionen. Därför vill vi att vårdnadsbidraget ska finnas i alla kommuner och att det höjs till 6 000 kronor. Det ska också gå att använda föräldrapenningen mer flexibelt och sträcka ut den över längre tid än idag.

M

Moderaterna: Den möjligheten finns redan idag i och med vårdnadsbidraget. Utöver de sammanlagt 480 dagarna i föräldrapennigen har de föräldrar som så önskar möjligheten vara hemma lite längre med vårdnadsbidrag från kommunen om maximalt 3000 kronor per månad.

Mer i ämnet

  • Kopiera sidans adress

Vårdnadsbirdag

Vårdnadsbidrag kan sökas för de barn mellan 1 och 3 år, som inte har plats i förskoleverksamhet. Föräldrarna måste dock först ha använt minst 250 föräldradagar.

Vårdnadsbidraget är på max 3000 kronor per barn och månad. I en del kommuner kan man även söka halvt bidrag för de barn som har en deltidsplats i förskolan. Det är frivilligt för kommunerna att införa vårdnadsbidraget, så vänd dig till din kommun för mer information.

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!
Catharina Molin, enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala. Facket larmar

”Socialtjänsten är
nära ett sammanbrott”

Krisen växer – stressen och kraven får många att sluta.

Vattenfallförsäljning av brunkol kan dröja

Tyskland

Hänvisar till anonyma källor.

Hälsan tvingar Marit Paulsen att sluta

Lämnar politiken

”Felet är en gammal kropp.”

De återvänder hem till Kobanes ruiner

Bilder

Hemmet i ruiner – men de är tacksamma över att vara hemma igen.

Vann över IS: nu kan de återvända

SvD Story

SvD i Kobane | Mustafa Can om att återvända till ruiner.

”Lugnet före stormen
i lala-landet Sverige”

Cervenka

Nästa finanskris ett beställningsjobb.

”Humanisterna vill ta
ifrån barn deras rätt”

Debatt

”Fel isolera från religion och tradition.”

Webb-tv

Hisnande i världens snabbaste bil

åk med!

Kommer upp i över 1600 km/h.

5 goda skäl att äta en curryrätt ikväll

HÄLSA

”Motverkar cancer och benskörhet.”

Själen sätts på spel för att locka yngre

Biltest

SvD har provkört nya Mercedes.

Brandel: Vad hette ungens dagis, sa du?

”Blå avdelningen – Östermalms vanligaste”.

Förskolors namn – i din stadsdel

Larven, Kantarellen eller Safiren? Klicka på grafiken.

Berglins

Saven stiger och björken får musöron

"Ni vet väl vad man gör då?”

Sanningen om Henrik
Berggrens dubbelliv

Svanells svep

Om Übermångsysslarna.