Annons
X
Annons
X

Nokiaharförfåappar

Nokiabehöverflerappar.Menutvecklarnatvekar.

NokiaochMicrosoftsatsarnu34miljonerkronorförattfåfartpåapputvecklingenförWindowsmobiler.Detbehövs,skriverNyTeknik.

NokiaochMicrosoftliggerlångtefterkonkurrenterna.WindowsPhonemarketplacehar70000appar,Androidmarketplacehar400000ochApplesAppstorehar585000appar.

EnligtenundersökningsomrefererasavNyTeknikärdetdockmycketsvårareattlockautvecklarevärldenöverattskrivaapparförNokiasnyaWindowstelefoner.

Annons
X

Endrygtredjedel,37procent,avutvecklarnasvararattdeärmycketintresseradeavattgöraapparförWindowsmobilerna,enligtenenkättill2000apputvecklaresompresenteratsavAcceleratorochIDC.

Detskajämförasmedattnästannioavtio,89procent,ärmycketintresseradeavattjobbaförApplesoperativsystemmedan79procentgärnavillarbetaförAndroids,skriverNyTeknik.

E24

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X