Annons
X
Annons
X

Nedsättandeordupprörpåskola

PåenskolaiGöteborgstraktenharsjundeklassarefåtttränapåattböjaordet”neger”pålektioneniengelska.Iövningsuppgifterhardeocksåfåttöversättameningarsom”Vargarnaåtuppnegrerna”,skriverGöteborgs-Posten.Skolinspektionenfunderarpåatttauppfrågantillbehandling.

Av SvD, TT

Desenasteveckornaharenlärareiengelskaidelatutlösastencilermedskriftligaövningsuppgifter.

–Dethärärextraövningarsomvifåttgöra,sägerenelevisjundeklasstillGP.

Pojkenhardiskuteratinnehålletmedsinfamilj,menintetagituppdetmedskolan.Iövning”57”uppmanaselevernaattöversättameningen”Vargarnaåtuppnegrerna.”Ettparsidorsenareskaelevernaöversätta”Jagtyckerinteomhistorienomnegrerna.”Manskaävenböjapluralformenav”negro”till”negroes”iengloslista.

Annons
X

Engelskalärarenförstårattelevernareageratpåmeningarna,menhävdaratthonförklaratordetigloslistanochskullehagjortdetistencilernaomvargarna,menförbisågdet.

–Detärjätteolyckligt,sägerhon.

SkolansrektorBjörnBlomgrenärupprördöverövningsuppgifterna.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Jagharaldrigsettdethärtidigare,dettafårinteförekomma.Detärbraattelevernareagerar.Ordenärsånedsättandeattdeinteskaförekomma.Vianvänderabsolutinteordet”neger”här,sägerhannärGPvisarstencilerna.

  Näraskolanliggerenflyktningförläggningochcirkatioprocentavbarnenpåskolanharinvandrarbakgrund.

  Skolmaterialetskatabortomgående.

  Ärdinaskolböckeromoderna?HöravdigtillSvD.

  mailto:mikaela.akerman@svd.se

  TT-svd.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X