Annons
X
Annons
X

Nästastegärt-banatillNyaKarolinska

UndervalrörelsendrevCenterpartietfråganomtunnelbanatillNacka,nuinfriasvårtvallöfte.Nästastegärattbyggautt-bananiStockholmtillNyaKarolinskaochHagastaden,skriverAnnaCNilsson,kommunalrådiSolna.

Stockholmst-banaskabyggasut,iettförstaskedefrånKungsträdgårdentillNacka.

Stockholmst-banaskabyggasut,iettförstaskedefrånKungsträdgårdentillNacka.

BRÄNNPUNKT|STOCKHOLM

Jaghoppasattvisåsmåningomocksåkaninfriadettavallöftegenomattfåmedossvåraallianskollegor. AnnaCNilsson

IdagpresenterarAllianseniStockholmslänslandsting,Stockholmsstad,NackakommunochVärmdökommunenöverenskommelseattinledaenförstudieavenförlängningavtunnelbanansblålinjefrånKungsträdgårdenviaSödermalmochHammarbysjöstadtillNacka.PrecisdensträckningsomCenterpartietgicktillvalpå2010.FörossSolnaborbetyderdethärväldigtmycketdåmångaavossärberoendeavenutbyggdtunnelbana.DettaärenstorsegerävenförosscenterpartisteriSolna.

VivälkomnarattdeövrigaallianspartiernaFP,MochKDnuföljerCenterpartietstrafikpolitiskastrategi.MinönskanärnuattenfortsättningföljerochattvikankommatillskottmedenutbyggnadäventillNyaKarolinskavidaretillMörbyCentrumochArninge.BehovetavtunnelbanatillNyaKarolinskaochHagastadensomblirbådeSolnasochStockholmstätastbyggdastadsdelärenormtstort.Skamanklaratransportbehovendärärtunnelbanaennödvändighet.

Annons
X

FörnästanexaktettårsedanskrevminkommunalrådskollegaAndersEkegren(FP)iDNdebattombehovetavattStockholmsregionenmåstekunnaväxainfrastrukturmässigt.Dåfannsinteettordomatttunnelbanaärvägenframåt.Ekegrengjordeemellertidenkovändningredanidecember2011dåhanisinbloggförklaradeatttunnelbaneutbyggnadärbästpålångsikt.MinföreträdareMagnusAndersson(C)harvarittydligifrågankringutbyggnadavtunnelbanaochnuvälkomnarjagattEkegrenförståttpoängensomAnderssonpekatpåsålänge.ViiSolnacenternhadevårståndpunktklarredan2010ochgicktillvalpåenutbyggdtunnelbanegrentillNyaKarolinskaochHagastaden.

JaghoppasattvisåsmåningomocksåkaninfriadettavallöftegenomattfåmedossvåraallianskollegorpåsammasättsomMiljölandstingsrådetGustavAndersson(C)ochStadsmiljöborgarrådetPerAnkersjö(C)lyckatsmed.

PrecissomNackaärSolnainneienmycketexpansivperioddärmångaarbetstillfällenskapas.ViserutbyggnadenavtunnelbanantillNackasomettutmärkttillfälleattkopplasammankommunikationsmöjligheternapåetttrafiksmartochmiljömässigthållbartsätt.ViskaparframtidensStockholmsregionochdärigenomocksåmöjligheterförvåramedborgare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ANNACNILSSON(C)

  kommunalrådSolna

  LÄSOCKSÅ: TunnelbananbyggsuttillNacka

  Annons
  Annons
  X

  Stockholmst-banaskabyggasut,iettförstaskedefrånKungsträdgårdentillNacka.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X