Förvaltningsresultatet, som exkluderar värdeförändringar på fastigheter och finansiella instrument, steg till 105 miljoner kronor, från 83 miljoner kronor ett år tidigare.

Hyresintäkterna uppgick till 202 miljoner kronor (185).

Sagax räknar liksom tidigare med ett förvaltningsresultat för helåret 2012 på 430 miljoner kronor.