Vill du betala för nyheter på nätet?

I spåren av en annonskris som har vänt upp och ner på den globala medieindustrin är frågan hur tidningsbolagen ska fortsätta att tjäna pengar. En möjlig lösning som debatterats hett i sommar är att ta betalt för delar av innehållet på tidningarnas sajter. En affärsmodell som ratas av läsarna som vant sig vid att nyheter på nätet är gratis, men som kan vara nödvändig för mediebolagens överlevnad.

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Sara Öhrvall, chef för research & Development, Bonnier:
”Det finns ett värde i att paketera och välja ut åt läsaren, och man måste göra det sofistikerat. Kan man vara en duktig upptäckare och plocka ut nålarna ur höstacken och hjälpa konsumenterna så kanske man kan ta betalt för det. Även journalistik med fördjupning och analys finns det en betalningsvilja för.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Sara Öhrvall, chef för research & Development, Bonnier: ”Det finns ett värde i att paketera och välja ut åt läsaren, och man måste göra det sofistikerat. Kan man vara en duktig upptäckare och plocka ut nålarna ur höstacken och hjälpa konsumenterna så kanske man kan ta betalt för det. Även journalistik med fördjupning och analys finns det en betalningsvilja för.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Tomas Brunegård, koncernchef Stampen:
”Stampens kärna bygger på vår lokala position och lokala relationer. Den lokala närvaron till läsare och annonsörer utgör unikt material som vi ska testa att ta betalt för. Men det finns hur mycket som helst, det behövs bara en dos entreprenörskap för att hitta det.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Tomas Brunegård, koncernchef Stampen: ”Stampens kärna bygger på vår lokala position och lokala relationer. Den lokala närvaron till läsare och annonsörer utgör unikt material som vi ska testa att ta betalt för. Men det finns hur mycket som helst, det behövs bara en dos entreprenörskap för att hitta det.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Kalle Jungkvist, tidigare chef för Aftonbladet Nya Medier:
”För sådant som är exklusivt eller paketerat på ett annorlunda sätt, eller genom att erbjuda en extraprodukt som Aftonbladets guideböcker. Men också exklusiv rörlig bild. Vi har haft fördelar av att vi har varit så stora, men i grunden tror jag att de flesta tidningssajter har områden där de kan ta betalt, det gäller bara att hitta dem.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Kalle Jungkvist, tidigare chef för Aftonbladet Nya Medier: ”För sådant som är exklusivt eller paketerat på ett annorlunda sätt, eller genom att erbjuda en extraprodukt som Aftonbladets guideböcker. Men också exklusiv rörlig bild. Vi har haft fördelar av att vi har varit så stora, men i grunden tror jag att de flesta tidningssajter har områden där de kan ta betalt, det gäller bara att hitta dem.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Anna Serner, vd Tidningsutgivarna:
”Bättre och unikare redaktionella produkter. De flesta tidningar har samma profil på sitt innehåll, men det kan bli mer nischat, mer målgruppsanpassat och unikt. Så tror jag man ökar betalningsviljan.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Anna Serner, vd Tidningsutgivarna: ”Bättre och unikare redaktionella produkter. De flesta tidningar har samma profil på sitt innehåll, men det kan bli mer nischat, mer målgruppsanpassat och unikt. Så tror jag man ökar betalningsviljan.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Joakim Jardenberg, vd Mindpark:
”Jag är övertygad om att detta inte kommer att fungera, det finns inget som är så exklusivt att det går att låsa in och kräva att få betalt för det. Kanske med undantag för om det är en superexklusiv medlemskubb, eller sådant material som Financial Times erbjuder som är oumbärligt för dem som jobbar på Wall Street.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Joakim Jardenberg, vd Mindpark: ”Jag är övertygad om att detta inte kommer att fungera, det finns inget som är så exklusivt att det går att låsa in och kräva att få betalt för det. Kanske med undantag för om det är en superexklusiv medlemskubb, eller sådant material som Financial Times erbjuder som är oumbärligt för dem som jobbar på Wall Street.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Fredric Karén, chef SvD Nya Medier:
”SvD.se kan inte ta betalt för det material vi idag har på sajten, tyvärr har det tåget gått. Vi skulle behöva addera tjänster som är exklusiva och väldigt initierade för att kunna ta betalt. Exempel är nyhetsbrev med kvalificerat innehåll inom ekonomi och finans, eller nischat material som vi vet att vår målgrupp är intresserat av: konst, litteratur, vin, kanske i kombination med resor, provningar eller föreläsningar. Vi kanske också skulle kunna hitta payperview-lösningar på webb-TV om vi visar exempelvis exklusiva konserter.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Fredric Karén, chef SvD Nya Medier: ”SvD.se kan inte ta betalt för det material vi idag har på sajten, tyvärr har det tåget gått. Vi skulle behöva addera tjänster som är exklusiva och väldigt initierade för att kunna ta betalt. Exempel är nyhetsbrev med kvalificerat innehåll inom ekonomi och finans, eller nischat material som vi vet att vår målgrupp är intresserat av: konst, litteratur, vin, kanske i kombination med resor, provningar eller föreläsningar. Vi kanske också skulle kunna hitta payperview-lösningar på webb-TV om vi visar exempelvis exklusiva konserter.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

 • Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för?
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen:
”Den typ av guider och featurematerial som Aftonbladet tar betalt för, snabbt levererad finansiell information och exklusiv rörlig bild som Zlatan på webb-tv. Man kan också ta betalt för redaktionell information i mobilen, till exempel via Iphone-applikationer.”

  Vad för typ av material tror du man kan ta betalt för? Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen: ”Den typ av guider och featurematerial som Aftonbladet tar betalt för, snabbt levererad finansiell information och exklusiv rörlig bild som Zlatan på webb-tv. Man kan också ta betalt för redaktionell information i mobilen, till exempel via Iphone-applikationer.”

  Foto: ANNIKA AF KLERCKER

Reklamfritt innehåll, djuplodade reportage och artiklar med högre kvalitet är exempel på digitalt nyhetsmaterial som svenska folket kan tänka sig att betala för. Men trots att det blir vanligare att vi köper digitala produkter som musik och mobilapplikationer, är nyheter något som de flesta förväntar sig ska fortsätta att vara gratis.

Dessvärre har lågkonjunkturen, som skett parallellt med strukturella förändringar där mediekonsumtionen förflyttats till nätet, skakat om hela medieindustrin – något som i slutändan drabbar läsarna. Med en annonsförsäljning som spås minska 20 procent i år och en långtgående upplageminskning måste de svenska mediehusen nu hitta nya intäkter på annat håll. 
 


Frågan om att ta betalt för nyhetsmaterial på nätet debatterades redan under förra nedgången i början av 2000-talet. Då avtog diskussionen i takt med att ekonomin återhämtade sig. Nu kan den vara avgörande för tidningarnas överlevnad.


Debatten som har förts intensivt i internationella medier under sommaren har varit en reaktion på mediemogulen Rupert Murdochs utspel om att tidningarna i hans mediekoncern, News Corp, inom ett år ska börja ta betalt för nyheter på nätet.

"The days of free internet are over", deklarerade han, och fick stöd av Financial Times chefredaktör Lionel Barber som tillade att om ett år kommer alla att ta betalt. New York Times och The Economist är de senaste i raden att haka på trenden, som har skapat het debatt även i Sverige. 
 


Trots stor osäkerhet inför de nya förutsättningarna är svenska medieföreträdare överens: att hitta nya intäktsmodeller på nätet är nödvändigt. Den stora frågan är hur, och vad man kan ta betalt för utan att skrämma iväg läsare, och samtidigt få ihop affären.

– När så mycket förs över på internet, så blir det inte längre en fråga om detta ska vara gratis, det blir dödligt viktigt att fråga sig hur affären uppstår och hur kan vi ta betalt för detta, säger Tomas Brunegård, vd för Sveriges näst största tidningskoncern Stampen. 
 Med undantag för Aftonbladet har ännu ingen svensk tidning vågat ta steget. Skepsisi kring läsarnas betalningsvilja, sajternas låga besöksvolymer, osäkra betalningsmodeller samt innehåll att ta betalt för, håller dem tillbaka.

– Mediehusen testar oavbrutet och har utvecklingsbolag och avdelningar som uteslutande jobbar med detta. Men ingen har hittills lyckats lansera den stora lösningen, säger Anna Serner, vd för Tidningsutgivarna.

Läsarnas betalningsvilja är avgörande – vill ingen betala finns det inga intäkter att hämta. Enligt den undersökning som Sifo genomfört åt SvD Näringsliv kan endast 12 procent av svenska folket tänka sig att betala 50 kronor per månad för nyhetsmaterial på nätet.


En rapport från amerikanska Jupiter uppger att betalningsviljan på nätet är 17 procent, men för nyheter endast 1 procent. Inställningen kommer delvis av gratiskulturen som odlats – till viss del av medierna själva – där användare vant sig vid att nyheter på nätet inte ska kosta. 
 


Frågan är känslig för mediebolagen, och rädslan stor inför läsarnas reaktioner på införandet av prislappar på nyheterna.

– Det har blivit en ideologisk motsättning där ena falangen hävdar informationsfriheten och den andra att kvalitetsjournalistik måste få kosta. Detta är en väg bland många som tidningarna måste testa, säger Anna Serner.

Användarna vill också kunna dela med sig av information via länkar, något som begränsas om den blockeras med så kallade betalväggar. Medieanalytikern Joakim Jardenberg anser att läsare betalar med sin tid och spridning av material, vilket ger mer trafik till nyhetssajterna. 
 


– Tidningsföretagen ska inte straffa läsarna för att de inte har kommit längre i sin egen affärsutveckling. De riskerar att skapa aggression bland läsarna och tappa sin trafik, vilket är det värsta som kan hända. Det viktigaste är relationen till publiken, den har man inte råd att svika. 
 Vad är det då som påverkar betalningsviljan just för nyhetsmaterial? Pris, snabbhet, enkelhet och tillgänglighet är faktorer som kan minska tröskeln. Men viktigast är kanske det upplevda värdet av produkten.

– Vi betalar för fysiska redaktionella produkter, varför skulle vi inte betala 
för digitala? Men materialet måste vara exklusivt och förpackat på ett sätt så att det finns en betalningsvilja.

Sara Öhrvall chef för Bonniers utvecklingsavdelning Research & Development tror inte på en fortsatt gratismodell, men inte heller på att ta betalt för befintligt material genom att upprätta betalväggar – något flera amerikanska tidningar valt att göra.

Hon tror att det går att skapa betalningsvilja om produkten har ett värde som konsumenten är villig att betala för. Ett sådant värde kan finnas i att välja ut, paketera och omvandla medieinnehåll till tjänster.

– Efterfrågan på guidning, trovärdighet och analys ökar hos användarna. Medieföretagen kan här utveckla en rad nya roller, som fördjuparen, förläggaren och upptäckaren. De måste fråga sig vilket värde de tillför, och vad i journalistiken de kan paketera bättre och göra exklusivt för dem som vill betala.


Tomas Brunegård tror att betalningsviljan påverkas av när behovet uppstår hos användaren. Att vid rätt tidpunkt kunna erbjuda en produkt eller tjänst med en snabb och enkel betalningsmodell tror han kan minimera tröskeln.

För Fredric Karén, chef för SvD Nya Medier är det största hindret för att börja ta betalt just osäkerheten om betalningsviljan.

– Den absolut största risken är att användarna försvinner till andra sajter och trafiktappen blir så stora att vi förlorar den lilla annonsaffär vi har, säger han.

En annan tröskel är höga utvecklingskostnader i förhållande till antalet användare som skulle betala.

De största nyhetssajternas veckotrafik ligger på mellan 400 000 och två miljoner besökare, vilket kan jämföras med USA och Storbritannien där siffrorna ligger på uppåt 15 miljoner besökare i veckan. Småskaligheten gör den ekonomiska kalkylen svår att få ihop, oavsett hur hög betalningsviljan är.


Sveriges största sajt Aftonbladet.se har med sina fyra miljoner unika besökare i veckan en särställning bland mediesajterna. Prenumerationstjänsten Aftonbladet Plus som erbjuder extramaterial och specialprodukter mot en månadsavgift har cirka 130 000 medlemmar. Kalle Jungkvist, tidigare chef för Aftonbladet Nya Medier och en av 
 initiativtagarna till plustjänsten säger att affären är viktig trots det relativt låga antalet prenumeranter. 
 


– Av vår vinst på Aftonbladet Nya Medier i fjol stod betaltjänsterna Plus och Viktklubben tillsammans för 50 procent. Totalt gav de 20 miljoner i vinst av 100 på nedersta raden. Det tycker jag är jättebra, säger han.

Kalle Jungkvist förklarar att betaltjänsterna är tänkta som ytterligare intäktsben och ett komplement till annons-, lösnummerförsäljning och andra intäktskällor.

Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, tror att nya intäktsströmmar är nödvändiga för nyhetssajternas överlevnad. Men han ser framför sig en kombination av affärsmodeller precis som för papperstidningen – enbart en prenumerationsmodell tror han inte på av kostnadsskäl. 


– Om man tittar på Aftonbladet kan man bara räkna på hur svårt det är att tjäna pengar på det. För dem som inte är marknadsledare är detta ett stort steg att ta, med höga kostnader. Men vi ska testa oss fram och följa utvecklingen, säger han.


Vilka betalningsmodeller tidningarna ska använda sig av är en annan fråga som har stor betydelse för läsarnas betalningsvilja. Prenumeration och så kallad mikrobetalning är de som diskuteras mest.

– Prenumerationsmodellen är effektiv om du har lojala kunder och ett starkt varumärke. Mikrobetalningar är oslagbart när det gäller spontaninköp, men kräver stora volymer. Det blir svårt att hitta rätt modell där tillräckligt många är beredda att betala, tror Sara Öhrvall. 
 


Mediecheferna är eniga om att det bara finns ett sätt att hitta nya affärsmodeller, att testa sig fram för att lära sig vad som fungerar.

Stampen ska inom det närmaste året börja ta betalt för delar av sitt innehåll. Och med all säkerhet är de inte ensamma, även Bonnier testar kontinuerligt olika produkters mervärden för att hitta en betalningsvilja. 


Joakim Jardenberg anser att utvecklingen är på väg åt fel håll. Inget digitalt material är tillräckligt exklusivt för att kosta pengar, säger han. Framför allt tror även han att det blir svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen.

– Vi får inte glömma att det i andra änden ligger en kostnad som ska motiveras, det finns inget tidningsföretag i Sverige som har någon möjlighet att räkna hem kalkylen.

 • Kopiera sidans adress


BETALNINGSMODELLER

Det finns lika många betalningsmodeller som det finns produkter att sälja på nätet. De flesta baseras emellertid på en prenumerationsmodell där användaren betalar en månads- eller årsavgift för tillgång till produkten, alternativt mikrobetalning som bygger på mindre transaktioner för varje enskild produkt, en artikel eller en Iphoneapplikation.

”Freemium” är en modell som går ut på att erbjuda en basprodukt eller ett basutbud gratis, men att ta betalt för avancerade eller exklusiva egenskaper av produkten. Affärsmodellen myntades 2006 av riskkapitalisten Fred Wilson, och har ökat i popularitet sedan Chris Andersson undersökt och utvecklat den i sin bok "Free".

• Spotify premium är ett tydligt exempel på en "freemium"-modell där baspaketet är gratis, men om användaren betalar 99 kronor i månaden kommer musiken utan reklam, och inte minst finns möjligheten att ladda ner Spotify som en Iphoneapplikation.

• Aftonbladet Plus är en prenumerationstjänst där användaren för 29 kronor i månaden får exklusiva artiklar, bilder och fördjupningar, resguider, kartläggningar och jämförelser samt två Aftonbladet i pdf-format varje 30-dagars period.

• Financial Times använder sig av en modell där 9 artiklar är gratis, men om du vill ha tillgång till fler, kostar det en prenumeration.

• För Itunes är det mikrobetalningar som gäller, en inloggning, men en liten transaktion för varje låt eller helt album du köper.

• Wall Street Journal låser delar av sitt innehåll. Läsarna har bland annat fri tillgång till politik-, kultur- och opinionsmaterial samt vissa viktiga nyhetshändelser och alla bloggar. För resten av innehållet krävs en prenumeration.


Läs mer om Spotifys framgångsrika Iphoneapplikation i Anders Mildners krönika på onsdag.


Bloggstafett på svd.se om att ta betalt för nyheter på nätet. Här är tågordningen:

• 20/9: Fredric Karén – chef SvD.se

• 21/9: Bosse Hedin – konsult, fd chef SvD.se och grundare av Aftonbladet.se.

• 22/9: Charlotta Friborg – chef DN.se

• 23/9: Paula Marttilia – Ekonom och systemvetare som i över åtta år var med och byggde tjänster på Aftonbladet.se.

• 24/9: Bosse Svensson – vd på Stampens utvecklingsbolag Mkt Media

• 25/9: Miriam Olsson – redaktör på Internetworld.


Missa inte inlägget av Anna Serner, vd för Tidningsutgivarna, på Brännpunkt på måndag.

Visa mer fakta

Börsen

börsgraf

OMX Sthlm, kl 17.30
-0,23% 436,11 SEK

1 mån:
-3,08%
Årsskiftet:
2,94%
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!
Visa kommentarer

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna.
Alla kommentarer modereras efter publiceringen av SvD eller av oss anlitad personal. Du kan skriva max tre kommentarer per artikel. Läs reglerna i sin helhet Vänliga hälsningar, Maria Rimpi, chef SvD Näringsliv

Toppnyheter Näringsliv

Gör nliv.se till din startsida
Bertil Hult. SvD Möter Bertil Hult

”Det var inget svårt
beslut att lämna Sverige”

Men efter 40 år har han ännu hjärtefrågor i det gamla landet.

”Vilka bilar tycker du att vi ska testa?”

Krönika

Relevant – men också något extra.

Guide: Så gör du för att ta ut pensionen

Hit måste du vända dig för att få pengarna.

Saab-överklagande
avfärdas av domstol

Fordon

Nu kan turerna med Spyker vara över.

Finansminister Magdalena Andersson (S) och tidigare finansministern Anders Borg (M). bnp-prognoser

Ekonomisk hyllning
till förra regeringen

SHB-ekonomen: ”De lämnade över en fantastisk jobbmaskin.”

Aristokrat utmanar
efter smutsig debatt

Porträtt

Presidentvalet i Brasilien en rysare.

LO vill skrota överskottsmål

Facket

Föreslår införande av ett balans- eller underskottsmål.

Här bygger de upp
världen i ”Avatar”

Lista

Världens häftigaste nya nöjesparker.

Utrustningsdetalj
i VW lockar biltjuvar

If: ”Varje stöld kostar oss upp till 50 000”.

Nyhetsrummens ”sista lejonkung”

porträtt

Watergate blev Bradlees höjdpunkt.

Eniros vd: ”Jag ser
inga röda flaggor”

Krisbolag

Stefan Kercza är inte orolig.

Så ska han säkra
Ericssons framtid

Intervju

Hans Vestberg om det nya spåret.

Svenskt under ytan
– dykbåtar på export

U-farkoster

”Vi säljer inte till Ryssland.”

Anders Magnerfelt, fd attackdykare i försvarsmakten, nu testansvarig och Carl Runemar, affärschef. Bildspel

Bildspel: Så ser farkosterna ut

Här kan du se SvD Näringslivs bilder på dykbåtarna.

de 34 miljarderna

”Det kunde lika gärna ha stått tusen miljarder”

Fonden är egentligen bara ett konto – med obegränsad kredit.

Därför vände LKAB
till miljardförlust

Gruvor

Samhällsomvandlingen kostar på.

Kronprinsessan tar över fondimperium

porträtt

Är sjunde rikaste kvinnan i världen.

svd avslöjar

Granskningen anklagar Vinnova för miljonslöseri

Satsningarna har inte effekt på sysselsättning eller tillväxt.

Grabau försvarar Kinneviks noteringar

zalando och rocket

”Kursfall är inte ovanligt”.

Procter & Gamble knoppar av Duracell

Framstår som bästa alternativet i dagsläget.

Tumnagel till Volvo ab Webb-tv

Svarar på stenhårda kravet från ägarna

Persson: "Enorm vilja att det här ska bli bra".

Gotlandsbåten prövas av ARN

Sålde totalt 40 000 biljetter – men tvingades ställa in samtliga turer.

Ericssons rörelsevinst blev sämre än väntat

kvartal

Lägre försäljning i Nordamerika.

SvD Börsforum

Låna 10 miljoner kronor i timmen?

makro

"Är som gjort för att skapa förvirring."

Rysk bank vill pröva sanktioner

EU-sanktioner mot Sberbank, störst i Ryssland, infördes i somras.

Avanza börjar erbjuda handel från 1 krona

Aktier

Ska befästa bankens prisledarposition.

Tror att snus kommer fortsätta växa i USA

Bättre vinst än väntat i Q3 för Swedish Match.

Vinnarna på börsen efter rapporterna

Så går det för Volvo, Eniro och Ericsson.

Bra fart i brittisk ekonomi

Fortsatt bra tillväxttakt – BNP steg med 3,1 procent.

Var satsas 2 miljarder på ökad bemanning?

Quiz

Testa vad minns du från gångna veckan.

Minecraft-staden
tog två år att bygga

Digitalt

Här kan du gå på rundtur i Titan City.

Intäkterna har rasat
för krisbolaget Eniro

Dementerar uppgift att styrelsen ska lämna.

bostad
Bostadsrätter på Lilla Essingen i Stockholm.

Här har priset på borätter stigit mest

Skiljer 47 700 kronor per kvadratmeter.

FOTO: Tomas Oneborg

Tema: Tjänstebil
”Alla måste älska elbilen”, säger lantbrukaren Arthur Buhrenstjerna och syftar på att varje gång dieselpickupen står parkerad sparas pengar. ”Både vi själva och våra anställda trivs mycket bra med vår Nissan Leaf, och man lär sig snabbt att köra så snålt som möjligt”, säger han om bilen som han och hustrun Catherine Buhrenstjerna köpte för ett år sedan.

”Vi sparar cirka 3500 i månaden”

FOTO: Karin Grip

2 MINUTER
SvD Näringslivs Andreas Cervenka och Katarina Hugo i "2 minuter".

Se alla avsnitt av SvD Näringslivs nya webbserie

FOTO: SvD.

Webb-tv

Börsen

Index

OMX-S, 17.30-0,2 %436,11
Nasdaq, 23.40+0,7 %4 483,72
DAX, 17.35-0,7 %8 987,80
FTSE, 17.35-0,5 %6 388,73
Nikkei, 08.20+1,0 %15 291,64
Visa fler index

Valutor

Euro, 00.02+0,1 %9,19 SEK
USD, 00.01-0,1 %7,25 SEK
Visa fler valutor

Råvaror

Olja brent, 22.59-0,7 %86,19
Guld, 23.13-0,0 %1 230,90
Visa fler råvaror

Räntor

3 mån, 15.58-0,0 %0,09 %
5 år, 16.10+0,1 %0,36 %
Visa fler räntor
Ny sajt

SvD Näringsliv ger dig en bättre privatekonomi.

SvD Börsforum

Testa Sveriges modernaste ekonomiforum

Räntekartan

50 000 har sagt sin ränta – klicka här!

Bloggar
SvD Näringslivs profiler Patricia Hedelius och Jonas Fröberg.

Läs våra prisbelönta journalisters bloggar.

FOTO: SvD/Montage.

Gör nliv.se till din startsida

SvD Näringsliv på Facebook