Omsättningen under kvartalet blev 25,4 miljarder norska kronor.

För 2012 räknar Telenor med en organisk tillväxt på 4 procent, en rörelsemarginal på 35-36 procent och kapitalinvesteringar på 11-12 procent av intäkterna.