Kvartalssiffrorna är inte klara, men bland annat fortsatt stark export till länder utanför eurozonen gör att kvartalet oväntat kan sluta på plus.

Eurokrisen bidrog till att Tysklands tillväxt gick ned från 0,5 till 0,3 procent från första till andra kvartalet i år.

Finansdepartementet befarar ett rejäl försvagning under det pågående fjärde kvartalet.