Han är kritisk mot EU-förslaget om djupare ekonomisk integration som presenterades i går av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, EU:s valde ordförande Herman Van Rompuy, Europeiska centralbankens chef Mario Draghi och ordföranden för euroländernas finansministrar Jean-Claude Juncker. Det framkom när i dag när Reinfeldt inledde sin presentation av de svenska ståndpunkter inför det EU-toppmötet i EU-nämnden.

Han kallade förslaget för ”långtgående” och bedömer att Sverige inte kommer att förorda idéerna i förslaget.

- Jag ser inga förutsättningar för svenskt vidkommande att ställa sig bakom förslaget. Det behövs mer analys, sade Reinfeldt till EU-nämnden.

I sitt inbjudningsbrev till EU-ländernas ledare, inför torsdagens och fredagens toppmöte, skriver EU:s valde ordförande Herman Van Rompuy att mötet måste ge klara besked och styra in EMU på en ny väg.

- Förslagen är bara försök att gå runt de verkliga problemen, sade statsministern om det som EU-topparna lagt fram inför mötet.

Han förutspår att den ekonomiska oron i mycket kommer att bestå, även efter toppmötet.

- Marknadsreaktionerna är i någon mån förståeliga, sade Reinfeldt.

Även Socialdemokraterna är kritiska till att så långtgående förslag som de som nu diskuteras, om att ge mer makt till EU och Bryssel, lagts fram så nära inpå toppmötet.

- Det är djupt otillfredsställande att se att de presenteras bara något dygn före toppmötet, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden och verkade därmed ansluta sig till regeringens hållning om att Sverige inte kan säga bu eller bä vid toppmötet.

Hon delade också statsministerns uppfattning om att merparten av de förslag som lagts fram inte råder bot på de verkliga och grundläggande problemen. Hon framhöll också att det är oklart i vilken omfattning förslagen som nu lagts fram omfattar bara euroländerna eller alla EU-länder.

Men Marie Granlund vill, till skillnad från statsministern, lägga större kraft på investeringar som en medicin mot krisen.

”Utmaningen är att, mer än någon gång tidigare, ge klara och raka besked om att vi gör allt som krävs för att möta krisen”, skriver Herman Van Rompuy.

Han listar beslut om att anta specifika rekommendationer för EU-länderna, anta en pakt för tillväxt och jobb, inleda den sista fasen i arbetet med ramarna för EU:s långtidsbudget och, som han skriver, ”sist men inte minst styra in vår ekonomiska och monetära union på en ny kurs.”

Mötet inleds på torsdagseftermiddagen, med en genomgång av läget i förhandlingarna om långtidsbudgeten. Senare på kvällen vill Van Rompuy redogöra för de förslag han lade fram på tisdagen om en fördjupad och mer överstatlig valutaunion,där Bryssel och EU ges mer inflytande över i första hand euroländernas budgetar. En bankunion, liksom en utvecklad finanspolitisk och politisk union finns med.

Efter toppmötets slut, någon gång under fredagen, sitter euroländernas ledare kvar vid bordet för att ha ett eget toppmöte om det kritiska läget i euroområdet.